Pohľadávky Sociálnej poisťovne ku koncu vlaňajška klesli na 778,8 mil. eur

Pridajte názor  Zdroj:

5. 3. 2019 - Oproti koncu roka 2017 sa pohľadávky poisťovne znížili o 99,8 mil. eur.

Sociálna poisťovňa (SP) evidovala ku koncu minulého roka pohľadávky v celkovej sume takmer 778,8 mil. eur. Oproti koncu roka 2017 sa pohľadávky poisťovne znížili o 99,8 mil. eur. Z celkového stavu pohľadávok predstavujú pohľadávky na poistnom na základe rozhodnutia 438,1 mil. eur, pohľadávky na penále 174,7 mil. eur, nepredpísané pohľadávky 137,7 mil. eur a ostatné pohľadávky 28,2 mil. eur. Uvádza sa to v správe o hospodárení SP za rok 2018.

Pohľadávky poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam v pôsobnosti rezortu zdravotníctva ku koncu vlaňajška dosiahli 148,5 mil. eur, čím sa medziročne znížili o 107,4 mil. eur. "Nárast pohľadávok z titulu neplatenia mesačných odvodov v súčasnosti evidujeme pri 11 zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR," konštatuje sa v správe o hospodárení SP. Ide napríklad o Univerzitnú nemocnicu v Bratislave, Univerzitnú nemocnicu L. Pasteura v Košiciach, Univerzitnú nemocnicu v Martine, Fakultnú nemocnicu J. A. Reimana v Prešove, či Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici.

Voči transformovaným zdravotníckym zariadeniam zaznamenala poisťovňa ku koncu minulého roka pohľadávky vo výške takmer 16 mil. eur. Pohľadávky voči týmto zdravotníckym zariadeniam od konca vlaňajška klesli o 39,8 mil. eur. "Nárast pohľadávok z titulu neplatenia mesačných odvodov v súčasnosti evidujeme pri štyroch transformovaných zdravotníckych zariadeniach," uviedla poisťovňa. Ide napríklad o Nemocnicu s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocnicu s poliklinikou v Považskej Bystrici, či Všeobecnú nemocnicu s poliklinikou, n.o. Veľký Krtíš.

Záväzky zdravotníckych zariadení voči Sociálnej poisťovni vlani klesli vzhľadom na oddlžovanie nemocníc zo štátnych finančných aktív v celkovej sume 585 miliónov eur. Objem peňazí zahŕňa veriteľov nemocníc, Sociálnu poisťovňu či veriteľov Národnej transfúznej služby.