Má sa umožniť objednávanie výkonov za vodnú dopravu vo verejnom záujme

Pridajte názor  Zdroj:

27. 2. 2019 - Harmonizovať vnútroštátne právo s právom Európskej únie (EÚ) v oblasti vnútrozemskej prepravy nebezpečného tovaru je cieľom návrhu zákona o cestnej doprave.

Harmonizovať vnútroštátne právo s právom Európskej únie (EÚ) v oblasti vnútrozemskej prepravy nebezpečného tovaru je cieľom návrhu zákona o cestnej doprave. Táto právna úprava by mala zároveň umožniť aj objednávanie výkonov vo verejnom záujme za vodnú dopravu. Materiál z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR na stredajšom rokovaní schválila vláda.

Primárnym cieľom návrhu zákona je transpozícia smernice o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru na účely prispôsobenia vedecko-technickému pokroku. Legislatívnou úpravou by sa však súčasne mali zlepšiť možnosti poskytovania služieb verejnej osobnej lodnej dopravy aj prostredníctvom vodnej dopravy. Zámerom je podľa dôvodovej správy odľahčenie preťaženej cestnej siete. Touto zmenou zákona sa tak má umožniť objednávanie výkonov vo verejnom záujme za vodnú dopravu.

Zároveň by sa mali precizovať niektoré ustanovenia podľa skúseností z aplikačnej praxe. Ide napríklad o ustanovenia o dopravnej obslužnosti územia. V rámci návrhu rezortu dopravy by sa mal tiež skrátiť počet rokov praxe bezpečnostného poradcu. Spresniť by sa malo aj ustanovenie, v ktorom sa prevádzkovateľovi dráhy umožňuje kontrolovať dodržiavanie predpisov týkajúcich sa prevádzkovania dráhy a prevádzkovania dopravy na dráhe dopravcov. Upraviť sa má tiež povinnosť objednávateľov dopravných služieb v celoštátnej, regionálnej alebo mestskej doprave zostavovať plán dopravnej obslužnosti.