Počet dobrovoľne poistených osôb v Sociálnej poisťovni vlani klesol

Pridajte názor  Zdroj:

27. 2. 2019 - Dobrovoľné nemocenské a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti môže využiť ten, kto nie je v Sociálnej poisťovni povinne poistený, súbeh dobrovoľného a povinného dôchodkového poistenia je možný vždy.

Počet dobrovoľne poistených osôb v Sociálnej poisťovni sa v predchádzajúcom roku znížil. Ku koncu minulého roka evidovala Sociálna poisťovňa 6 187 dobrovoľne poistených osôb na dôchodkové poistenie, čo bolo medziročne menej o 186 osôb. Klesol aj počet dobrovoľných poistencov na nemocenské poistenie, a to o 91 ľudí na 4 021 osôb a pokles dobrovoľne poistených zaznamenala poisťovňa aj pri poistení v nezamestnanosti, o 752 osôb na 9 075 osôb.

Dobrovoľné nemocenské a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti môže využiť ten, kto nie je v Sociálnej poisťovni povinne poistený, napríklad študent alebo nezamestnaný. Súbeh dobrovoľného a povinného dôchodkového poistenia je však možný vždy. Dobrovoľne poistená v nezamestnanosti môže byť aj SZČO, ktorej vzniklo povinné nemocenské a povinné dôchodkové poistenie.

Záujemca o dobrovoľné poistenie musí dovŕšiť vek 16 rokov a mať trvalý pobyt, povolenie na trvalý alebo prechodný pobyt na území SR. Obdobie dobrovoľného poistenia, počas ktorého si dobrovoľne poistená osoba riadne a včas platí poistné, sa pri posudzovaní nároku na dávky zo Sociálnej poisťovne zhodnocuje ako obdobie poistenia. Pri dobrovoľnom dôchodkovom poistení si dobrovoľne poistená osoba navýši sumu (vymeriavací základ), ktorý sa berie do úvahy pri výpočte dôchodku.