V podielových fondoch v uplynulom týždni pribudlo takmer 104 mil. eur

Pridajte názor  Zdroj:

26. 2. 2019 - Najvyššie kladné čisté predaje zaznamenali zmiešané fondy.

Podielové fondy dosiahli v uplynulom týždni výrazne vyššie kladné čisté predaje. Podľa údajov Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS) to bolo plusových 103,8 mil. eur. Týždeň predtým to bolo kladných 1,02 mil. eur. Celkové predaje podielov v uplynulom týždni dosiahli 141,5 mil. eur a spätný nákup predstavoval 37,7 mil. eur.

Najvyššie kladné čisté predaje zaznamenali zmiešané fondy vo výške 106,1 mil. eur. V mínuse skončili tri kategórie fondov. Dlhopisové fondy vykázali záporné čisté predaje za 5,2 mil. eur. Akciové fondy boli v mínuse vo výške 1,3 mil. eur a fondy peňažného trhu za 43,2 tis. eur.

Z jednotlivých správcovských spoločností najvyššie kladné čisté predaje v uplynulom týždni zaznamenali fondy Tatra Asset Managementu v sume 93,8 mil. eur, nasledované fondmi ESPA (AM SLSP) vo výške 2,35 mil. eur. V mínuse skončili fondy VÚB Asset Managementu, ktoré vykázali záporné čisté predaje 794,6 tis. eur.

Podrobné údaje o podielových fondoch v 8. týždni nájdete na:

http://dl.sita.sk/uploads/documents/TyzdenneUdaje_2019_02_22.xlsx