Pri výrobe energií z obnoviteľných zdrojov sa musí dbať aj na ochranu prírody

Diskusia 4  Zdroj:

23. 2. 2019 - Rozširovanie výroby energií z obnoviteľných zdrojov v budúcnosti musí viac zohľadňovať ochranu zvierat, rastlín a krajiny.

Rozširovanie výroby energií z obnoviteľných zdrojov v budúcnosti musí viac zohľadňovať ochranu zvierat, rastlín a krajiny. Upozornila na to nemecká spolková agentúra pre ochranu prírody (BfN).

Podľa správy BfN o obnoviteľnej energii je dôležité venovať pozornosť efektívnemu využívaniu priestoru a vplyvu takýchto projektov na životné prostredie, a to už priamo od fázy ich plánovania. Zachovanie "kvality krajiny" totiž pomáha zvyšovať aj akceptovanie napríklad veterných turbín zo strany verejnosti.

"Rozširovanie výroby energií z obnoviteľných zdrojov je nevyhnutné na dosiahnutie cieľov pri ochrane klímy, ale musí tiež chrániť aj biotopy a živočíšne druhy," uvádza sa v dokumente. Prechod na zelenú energiu by podľa neho mal byť "prirodzený a kompatibilný so životným prostredím".

BfN upozorňuje, že prírodné zdroje, ako sú napríklad lesy alebo trávnaté porasty, sa čoraz viac využívajú na umiestnenie zariadení alebo pestovanie rastlín na výrobu obnoviteľnej energie. Zaberajú tak z hľadiska životného prostredia vzácny priestor. Okrem šetrenia priestorom je tiež veľmi dôležité využívať takto vyrobenú energiu efektívnejšie a obmedziť plytvanie, vyzýva BfN.

Agentúra naďalej požaduje, aby sa viac využívali strechy budov na výrobu solárnej energie a navrhuje väčšie zapojenie občanov do plánovania.

BfN vidí pestovanie takzvaných energetických plodín, ako je kukurica, pre bioplynové stanice v zásade skepticky, pretože nie je "kompatibilné s prírodou".