Podielové fondy sa v uplynulom týždni vrátili do plusu

Pridajte názor  Zdroj:

19. 2. 2019 - Najvyššie kladné čisté predaje zaznamenali akciové fondy.

Podielové fondy dosiahli v uplynulom týždni kladné čisté predaje. Podľa údajov Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS) to bolo plusových 1,02 mil. eur. Týždeň predtým to bolo záporných 9,53 mil. eur. Celkové predaje podielov v uplynulom týždni dosiahli 40,8 mil. eur a spätný nákup predstavoval 39,78 mil. eur.

Najvyššie kladné čisté predaje zaznamenali akciové fondy za 4,45 mil. eur. Druhý najvyšší objem evidovali realitné fondy pri sume 2,33 mil. eur. V pluse boli aj zmiešané fondy pri sume 1,71 mil. eur a tiež štruktúrované fondy za 845,7 tis. eur. Na druhej strane, najväčšie záporné čisté predaje vykázali dlhopisové fondy za takmer 5 mil. eur.

Z jednotlivých správcovských spoločností najvyššie kladné čisté predaje v uplynulom týždni zaznamenali fondy Prvej penzijnej v sume 4,09 mil. eur, nasledované fondmi Amundi Luxembourg S.A. vo výške 3,41 mil. eur. V mínuse skončili najmä fondy VÚB Asset Managementu, ktoré vykázali záporné čisté predaje 7,1 mil. eur.

Podrobné údaje o podielových fondoch v 7. týždni nájdete na:

http://dl.sita.sk/uploads/documents/TyzdenneUdaje_2019_02_15.xlsx