Štát v utorok v nekonkurenčnej časti aukcie dopredal ďalšie dlhopisy za 2 mil. eur

Diskusia 1  Zdroj:

19. 2. 2019 - Celkovo vo februárových aukciách štátnych dlhopisov Slovensko predalo cenné papiere za 209 mil. eur.

Slovensko v utorok zavŕšilo februárovú aukciu štátnych dlhopisov. V nekonkurenčnej časti aukcie predala Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) dlhopisy splatné v júni 2028 za 2 mil. eur pri priemernej cene 102,8621 %. K dispozícii pritom boli z tejto emisie v nekonkurenčnej časti aukcie dlhopisy za 20 mil. eur. V druhej aukcii bondov splatných v októbri 2047 mohli investori v utorňajšej nekonkurenčnej časti aukcie nakúpiť cenné papiere za 21,4 mil. eur, nepredali sa však žiadne.

Celkovo tak vo februárových aukciách štátnych dlhopisov ARDAL predal investorom vo februári cenné papiere v pondelňajších konkurenčných a utorňajších nekonkurenčných aukciách za 209 mil. eur. Z toho dlhopisy splatné v júni 2028 za 102 mil. eur a bondy so splatnosťou v októbri 2047 za 107 mil. eur.