ČR v EÚ nikdy nepodporí zmenu hlasovania o daňových otázkach

Pridajte názor  Zdroj:

12. 2. 2019 - Česká republika nebude súhlasiť s návrhom na zavedenie hlasovania kvalifikovanou väčšinou v Rade EÚ pri prijímaní odporúčaní v daňovej oblasti.

Česká republika nebude súhlasiť s návrhom na zavedenie hlasovania kvalifikovanou väčšinou v Rade EÚ pri prijímaní odporúčaní v daňovej oblasti. Uviedla to česká ministerka Alena Schillerová po skončení sa rokovaní ministrov financií EÚ (Ecofin) v Bruseli.

Na dôležitosť prechodu zo súčasného jednomyseľného hlasovania v daňových otázkach na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou upozornili po skončení sa Ecofinu aj rumunský minister financií Orlando Teodorovici, ktorý skupine predsedal, a podpredseda Európskej komisie (EK) pre euro Valdis Dombrovskis.

Teodorovici pripomenul, že väčšina členských krajín naznačila, že ide o citlivú otázku daňovej suverenity, a poukázal na potrebu ďalších debát. Aj Dombrovskis pripustil, že sú rôzne pohľady na túto záležitosť, na druhej strane však upozornil na to, že návrh eurokomisie je založený na prístupe "krok za krokom". Zároveň dodal, že je ťažké účinne bojovať proti cezhraničným finančným podvodom a daňovým únikom v EÚ, keď viazne prijímanie rozhodnutí na celoeurópskej úrovni, čomu bráni práve súčasný systém hlasovania.

"Ja dúfam, že takýto návrh sa nikdy nedostane na pracovný stôl. Vystúpila som veľmi aktívne, a so mnou celý rad ďalších štátov, s odmietavým stanoviskom," uviedla Schillerová pred novinármi. Podľa jej slov je zmena hlasovania o daňových otázkach "neprijateľná", lebo pre každý štát ide o citlivé veci, ako sú výber daní či rozpočet. "Musíme o nich rozhodovať jednomyseľne. Tak to vyplýva aj zo Zmluvy o EÚ," spresnila ministerka.

Schillerová tvrdí, že členské štáty by mali radšej venovať dostatok energie samotným debatám o daňových otázkach a nie debatám o zmene systému hlasovania. Spresnila, že väčšina členských krajín návrh EK "unisono" odmieta, najotvorenejšia podpora je z Francúzska, zmierlivo sa k tomu stavia Nemecko, prípadne ešte Rakúsko a Španielsko, ktoré pripustili ďalšie rokovania o tejto téme.

Schillerová odmietla špekulovať na tému, že v prípade prijatia nového mechanizmu hlasovania by Česká republika viac využívala možnosť veta, a vyjadrila presvedčenie, že návrh samotný schválený nikdy nebude, že sa len bude o tom hovoriť, ale "do stratena". "Každopádne Česká republika bude vždy podporovať jednomyseľnosť v hlasovaní o daňových otázkach," zdôraznila.