Obnoviteľné zdroje energie v roku 2017 pokrývali 17,5 % spotreby v EÚ

Pridajte názor  Zdroj:

12. 2. 2019 - Cieľom EÚ je dosiahnuť do roku 2020 podiel energie z obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej spotrebe na úrovni 20 %.

Podiel energie z obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej spotrebe energie v rámci 28-člennej Európskej únie v roku 2017 dosiahol 17,5 %, čiže sa zvýšil oproti roku 2016, kedy bol na úrovni 17 %. Vyplýva to z odhadu, ktorý v utorok zverejnil štatistický úrad EÚ Eurostat. V roku 2004, kedy mal Eurostat takéto údaje k dispozícii prvýkrát, bol podiel energie z obnoviteľných zdrojov 8,5 %, čiže do roku 2017 sa viac ako zdvojnásobil. Cieľom EÚ je dosiahnuť do roku 2020 podiel energie z obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej spotrebe energie na úrovni 20 %.

 

Jednotlivé štáty EÚ majú do roku 2020 rôzne ciele vzhľadom na rozdielnu štartovaciu pozíciu, potenciál obnoviteľných zdrojov a ekonomický výkon krajiny. Jedenásť krajín EÚ už svoje ciele splnilo, a to Bulharsko, Česko, Dánsko, Estónsko, Chorvátsko, Taliansko, Litva, Maďarsko, Rumunsko, Fínsko a Švédsko. Okrem toho Lotyšsko a Rakúsko od ich cieľa pre rok 2020 delí zhruba 1 percentuálny bod (pb). Najviac vzdialené od svojho cieľa sú Holandsko (7,4 pb), Francúzsko (6,7 pb), Írsko (5,3 pb), Veľká Británia (4,8 pb), Luxembursko (4,6 pb), Poľsko (4,1 pb) a Belgicko (3,9 pb).

Cieľom Slovenska je dosiahnuť do roku 2020 podiel energie z obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej spotrebe na úrovni 14 %. V roku 2017 sa však od svojho cieľa vzdialilo, keďže podiel energie z obnoviteľných zdrojov na Slovensku klesol na 11,5 % z úrovne 12 % v roku 2016.

Najvyšší podiel energie z obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej spotrebe malo v roku 2017 Švédsko (54,5 %), po ktorom nasledovali Fínsko (41 %), Lotyšsko (39 %), Dánsko (35,8 %) a Rakúsko (32,6 %). Najnižší podiel bol v roku 2017 v Luxembursku (6,4 %), v Holandsku (6,6 %) a na Malte (7,2 %).