Tržby v priemysle sa v decembri 2018 medzimesačne zvýšili o 0,3 %

Pridajte názor  Zdroj:

11. 2. 2019 - Tržby za vlastné výkony a tovar sa v decembri 2018 medzimesačne zvýšili v priemysle o 0,3 % a vo vybraných trhových službách o 0,2 %.

Tržby za vlastné výkony a tovar sa v decembri 2018 medzimesačne zvýšili v priemysle o 0,3 % a vo vybraných trhových službách o 0,2 %. Znížili sa v informačných a komunikačných činnostiach o 5,2 %, stavebníctve o 1,7 % a v doprave a skladovaní o 1,6 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Tržby v priemysle v decembri 2018 v porovnaní s decembrom 2017 vzrástli o 4 %. Vývoj ovplyvnil rast v ťažbe a dobývaní o 23,5 %, priemyselnej výrobe o 7,8 %, dodávke vody, čistení a odvode odpadových vôd, odpadoch a službách odstraňovania odpadov o 3,7 % a pokles v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 13 %. V stavebníctve sa tržby zvýšili o 10,5 %.

Celkové tržby v priemysle sa v roku 2018 v porovnaní s rokom 2017 zvýšili o 6,1 %. Vývoj ovplyvnil rast v dodávke vody, čistení a odvode odpadových vôd, odpadoch a službách odstraňovania odpadov o 7,8 %, priemyselnej výrobe o 7,6 %, ťažbe a dobývaní o 6,3 % a pokles v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 3,6 %. Tržby stavebných subjektov sa zvýšili o 10,9 %.