Tržby v priemysle vlani vzrástli o 6,1 %

Pridajte názor  Zdroj:

11. 2. 2019 - V decembri boli tržby v priemysle na Slovensku medziročne vyššie o 4 %.

Tržby v priemysle na Slovensku v decembri medziročne vzrástli o 4 %. Za celý rok 2018 tak boli medziročne vyššie o 6,1 %. V medzimesačnom porovnaní sa tržby v priemysle v decembri oproti novembru zvýšili o 0,3 %. Informoval o tom Štatistický úrad SR (ŠÚ).

V rámci celkových priemyselných tržieb v decembri medziročne rástli tržby v ťažbe a dobývaní o 23,5 %, priemyselnej výrobe o 7,8 %, dodávke vody, čistení a odvode odpadových vôd, odpadoch a službách odstraňovania odpadov o 3,7 %. Pokles vykázali tržby v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 13 %.

Z jednotlivých odvetví priemyselnej výroby najvyšší medziročný rast tržieb v decembri evidovali vo výrobe dopravných prostriedkov o 35,4 %, výrobe drevených a papierových výrobkov, tlače o 4,5 % a vo výrobe výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 2,5 %. Tržby klesli najmä vo výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 15,9 %, výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 17,4 %, ostatnej výrobe, oprave a inštalácii strojov a zariadení o 10,4 % a vo výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 3,6 %.

V ďalších sektoroch hospodárstva evidovali štatistici v decembri medziročný nárast tržieb v stavebníctve o 10,5 %, v doprave a skladovaní o 3,3 %, v informačných a komunikačných činnostiach o 1,1 % a vo vybraných trhových službách o 12,7 %. Medzimesačne sa v decembri oproti novembru zvýšili tržby vo vybraných trhových službách o 0,2 %. Naopak klesli v informačných a komunikačných činnostiach o 5,2 %, stavebníctve o 1,7 % a v doprave a skladovaní o 1,6 %.

Za celý rok 2018 vývoj tržieb v priemysle ovplyvnil ich rast v dodávke vody, čistení a odvode odpadových vôd, odpadoch a službách odstraňovania odpadov o 7,8 %, priemyselnej výrobe o 7,6 % a ťažbe a dobývaní o 6,3 %. Tržby oproti roku 2017 klesli v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 3,6 %. V rámci samotnej priemyselnej výroby vlani najviac rástli tržby vo výrobe dopravných prostriedkov o 19,7 % a vo výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 7,2 %. Tržby medziročne klesli hlavne vo výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 14,7 % a vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 7,9 %.

Ďalšie sektory hospodárstva vykázali vlani pri tržbách nárast. V stavebníctve sa zvýšili o 10,9 %, v doprave a skladovaní o 5 %, v informačných a komunikačných činnostiach o 8,3 % a vo vybraných trhových službách o 11,3 %.