Sociálna poisťovňa vyplatila v januári viac ako 20 tisíc sirotských dôchodkov

Diskusia 1  Zdroj:

10. 2. 2019 - Najviac sirotských penzií sa vypláca na východe Slovenska.

Ku koncu januára tohto roka Sociálna poisťovňa vyplácala 20 093 sirotských dôchodkov. Z tohto počtu bolo 5 730 mužov a 14 363 žien. Sirotský dôchodok dosahoval v januári tohto roka priemernú výšku 137,15 eura mesačne. Priemerná mesačná výška sirotského dôchodku pre mužov a pre ženy sa pohybovala tesne okolo tejto sumy. Muži dostávali sirotský dôchodok v priemernej výške 132,60 eura mesačne, ženy 138,97 eura mesačne. Informoval o tom hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Z geografického hľadiska sa počet vyplácaných sirotských dôchodkov zvyšuje smerom zo západu na východ Slovenska. Najmenej sirotských dôchodkov vyplácala v januári tohto roka Sociálna poisťovňa v Trnavskom kraji, a to 1 879. V Bratislavskom kraji išlo o 1 887 sirotských penzií a v Trenčianskom kraji 1 888 dôchodkov. Najviac vyplácaných penzií k 31. januáru tohto roka bolo v Prešovskom (3 419) a Košickom kraji (3 315).