Objem úverov na bývanie ku koncu vlaňajška dosiahol takmer 28 mld. eur

Pridajte názor  Zdroj:

31. 1. 2019 - Z toho objem úverov stavebného sporenia bol na úrovni 2,401 mld. eur.

Objem úverov na bývanie na Slovensku ku koncu minulého roka stúpol v medziročnom porovnaní o 11,6 %. Ako vyplýva z údajov Národnej banky Slovenska, ku koncu dvanásteho mesiaca tak dosiahol 27,626 mld. eur. Z toho objem úverov stavebného sporenia bol na úrovni 2,401 mld. eur. V medziročnom porovnaní sa zvýšil o 3,5 %.

Vo financovaní bývania na Slovensku dominuje Slovenská sporiteľňa, ktorej podiel na celkovom objeme poskytnutých úverov dosiahol 26,89 %. Nasleduje VÚB banka s podielom 21,78 % a Tatra banka so 14,2 %. ČSOB mala podiel 12,07 %. Pri úveroch zo stavebného sporenia dominuje Prvá stavebná sporiteľňa s podielom 82,51 %. Wüstenrot stavebná sporiteľňa mala podiel 12,89 % a ČSOB stavebná sporiteľňa 4,6 %.

Úvery na bývanie poskytuje 17 bánk. Hypotekárne banky v minulosti postupne rozširovali možnosti financovania bývania aj o spotrebné úvery zabezpečené nehnuteľnosťou a iné úvery na bývanie. Tieto úvery na bývanie v niektorých prípadoch nahrádzajú klasické hypotéky, pričom klasické hypotekárne úvery niektoré banky poskytujú už len minimálne. V rámci stavebného sporenia pôsobia na trhu tri stavebné sporiteľne.