V podielových fondoch v uplynulom týždni pribudlo takmer 10 mil. eur

Pridajte názor  Zdroj:

30. 1. 2019 - Najvyššie kladné čisté predaje v sledovanom týždni zaznamenali zmiešané fondy.

Podielové fondy dosiahli na Slovensku aj v uplynulom týždni kladné čisté predaje. Ako ďalej vyplýva z údajov Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS), išlo o plusových 9,96 mil. eur. Týždeň predtým to bolo 10,87 mil. eur. Celkové predaje podielov fondov dosiahli v uplynulom týždni 34,49 mil. eur, kým spätný nákup podielov predstavoval 24,53 mil. eur.

Najvyššie kladné čisté predaje v sledovanom týždni zaznamenali zmiešané fondy, v ktorých pribudlo 4,62 mil. eur. Druhý najvyšší objem evidovali akciové fondy so sumou 3,51 mil. eur, nasledovali dlhopisové fondy za 2,39 mil. eur. Najvyššie záporné čisté predaje vykázali fondy krátkodobých investícií za 1,92 mil. eur.

Z jednotlivých správcovských spoločností najvyššie kladné čisté predaje v uplynulom týždni zaznamenali fondy ESPA (AM SLSP) v celkovom objeme 5,55 mil. eur, nasledované Prvou penzijnou s čistými predajmi 3,72 mil. eur. Naopak, najvyššie záporné čisté predaje vykázali fondy správcu Asset Management Slovenskej sporiteľne v sume 2,02 mil. eur.