Politické sľuby: Nie sú voľné pracovné miesta? Prečo nerozdávame peniaze!

Diskusia 2  
Politické sľuby: Nie sú voľné pracovné miesta? Prečo nerozdávame peniaze!
Zdroj: QZ
Foto: SITA/AP


9. 2. 2019 - Pred voľbami nastáva obdobie populizmu. Nie je tomu inak ani v Indii, najnovší prísľub je základný garantovaný príjem.

Rahul Gándhí, vodca najväčšej opozičnej strany Indický národný kongres (INC), oznámil, že zabezpečí základný garantovaný príjem pre chudobných Indov, ak sa jeho strana dostane k moci. "Rozhodli sme sa, že každý chudobný človek v Indii bude po tom, ako Kongres sformuje vládu v roku 2019, dostane základný garantovaný príjem," povedal Gandhi poľnohospodárom na zhromaždení 28. januára.

Politické sľuby: Nie sú voľné pracovné miesta? Prečo nerozdávame peniaze!

V politických kruhoch prevláda názor, že takýmto vyhlásením chce Gándhího presmerovať pozornosť na seba ešte pred prejavom predsedu vlády Narendra Modiho, ktorý sa pripravuje predstaviť konečný rozpočet svojho funkčného obdobia 1. februára. Rozpočet môže mať populistický podtón, môžu to byť sľuby pre poľnohospodárov, rovnako ako základný garantovaný príjem.

Koncepcia základného garantovaného príjmu nie je nová, prvá indická plánovacia komisia na nej pracovala už na začiatku šesťdesiatych rokov. India by zároveň nebola ani prvou krajinou, ktorá by prišla s týmto radikálnym experimentom. Niektoré ekonomiky, vrátane USA, Kanady, Brazílie, Kene a Fínska, sa o to pokúšajú nejakej forme. Skeptici ale stále pochybujú o potrebe a udržateľnosti takejto schémy.

Program základného príjmu by v ponímaní politickej strany Indický národný kongres pravdepodobne zahŕňal hotovostné prevody do chudobných domácností v celej krajine. Šlo by údajne o fixnú sumu, ktorá bude identifikovaná ako minimálna úroveň príjmu a výhody budú závisieť od miery chudoby.

Politické sľuby: Nie sú voľné pracovné miesta? Prečo nerozdávame peniaze!

Na Gándhího predvolebné sľuby zareagoval Gopal Krishna Agarwal, hovorca vládnucej strany Bharatija Janata (BJP). Ohradil sa, že vláda sa otázkou základného príjmu zaoberala v roku 2014, ale uvedomila si, že aj keby boli odstránené všetky dotácie, krajina by nemala dostatok finančných prostriedkov na vyplácanie garantovaného príjmu, vychádzalo by to v prepočte asi na 84 dolárov na rodinu za mesiac, čo je nepostačujúce, povedal Agarwal. Tým ale neodpovedal na otázku, koľko peňazí je potrebných na to, aby takáto dotácia splnila svoj účel.

Kinjal Sampat a Vivek Mishra, výskumní pracovníci Centre for Equity Studies v New Delhi, sa pokúsili odhadnúť náklady na základný garantovaný príjem pre spravodajský portál The Wire v roku 2017. Podľa ich výpočtov boli celkové plánované vládne výdavky vo finančnom roku 2016-17 v rámci rôznych systémoch sociálneho zabezpečenia vo výške približne 2,4 % HDP Indie. Za predpokladu, že by bola rovnaká suma určená pre obyvateľstvo, ktoré je pod hranicou chudoby, každá osoba by mala nárok na Rs 12,669 ročne (čo je menej ako minimálna mzda). Výpočet ale nezahŕňa náklady na prevádzku schémy, ktoré by ešte znížili vyplácanú sumu. Ak by táto schéma mala byť skutočne základným garantovaným príjmom, musela by pokryť 75 % obyvateľstva, ako to naznačuje ekonomický prieskum. Ale potom by každý človek mohol získať len 4 000 ročne. V prípade, že by sa mala vyplácať štvornásobná suma, malo by to značný dopad na štátny rozpočet.

Paradoxné je, že politiky, s ktorými prišla v ostatnom čase Modiho vláda, môžu pomôcť pri lepšej implementácii základného garantovaného príjmu. "Vďaka podpore Jan Dhan (program finančnej inklúzie Indickej vlády, ktorý sa vzťahuje na vekovú skupinu vo veku 18 až 65 rokov, ktorého cieľom je rozšíriť a sprístupniť finančné služby ako sú bankové účty, úvery, poistenie atď) a biometrickej autorizácii vláda dokázala prepojiť časť infraštruktúry s implementáciou garantovaného príjmu," povedal Tarun Jain, profesor ekonomiky a verejnej politiky na indickej Business School v Hyderabáde. "Napriek tomu zostáva na ceste úspešnej implementácie ešte veľa prekážok. Napríklad v oblasti zdravotníctva a vzdelávania nie je súkromný sektor v mnohých vidieckych oblastiach dobre rozvinutý, takže tieto služby musí poskytovať vláda."

Politické sľuby: Nie sú voľné pracovné miesta? Prečo nerozdávame peniaze!

Ekonomický prieskum zdôraznil riziká spojené s vyplácaním základného garantovaného príjmu. Vzhľadom na množstvo peňazí, ktoré budú cez systém prechádzať, a povahe peňazí, je možné, že by došlo k zneužitiu systému zo strany skorumpovaných aktérov. Druhým argumentom proti nasadeniu je, že to môže dokonca viesť k problémom na trhu práce. Avšak v čase, keď sa India muí vyrovnať s akútnou krízou, keď nezamestnanosť stúpa na alarmujúce úrovne, môže byť variant základného garantovaného príjmu dobrým nápadom, myslí si Mahesh Vyas, generálny riaditeľ Centra pre sledovanie indickej ekonomiky (CMIE). "Ak nemôžeme zabezpečiť vytvorenie dostatku pracovných miest, potom je stres na dne pyramídy tak vysoký, že nejaká forma základného príjmu môže byť opodstatnená. Pretože ľudia si nemôžu nájsť prácu ani za minimálnu mzdu, pretože nie sú žiadne voľné pracovné miesta," dodal Vyas.