MDV chce v novele podporiť mobilitu pracovnej sily

Diskusia 2  Zdroj:

20. 1. 2019 - Novelu zákona, ktorá bude slúžiť podpore mobility pracovnej sily zavedením nového účelu výstavby - ubytovacieho domu, pripravuje Štátny fond rozvoja bývania s Ministerstvom doprava a výstavby (MDV) SR.

Novelu zákona, ktorá bude slúžiť podpore mobility pracovnej sily zavedením nového účelu výstavby - ubytovacieho domu, pripravuje Štátny fond rozvoja bývania s Ministerstvom doprava a výstavby (MDV) SR. TASR o tom informoval fond v rámci plánov na rok 2019. Uvedený pojem bude definovaný v pripravovanej novele.

Návrh rezortu je v procese prípravy a je po vnútrorezortnom pripomienkovom konaní. "V súčasnosti prebieha zapracovávanie pripomienok a rokovania k uplatneným pripomienkam, preto je v tejto fáze predčasné hovoriť o možnostiach čerpania, výške príspevku a podobne," uviedla hovorkyňa MDV SR Karolína Ducká.

V súvislosti s fyzickými osobami - občanmi je v parlamente predložený poslanecký návrh novely zákona o ŠFRB, ktorý sa bude týkať poskytovania výhodných mladomanželských pôžičiek v oblasti bývania. Novela by mala nadobudnúť účinnosť v druhej polovici roka 2019, uviedol ďalej štátny fond.

Prioritami fondu sú aj obnova bytových budov formou dlhodobých úverov a podpora výstavby alebo kúpy nájomných bytov pre širokú skupinu občanov, ako aj pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva a stimulácia podnikateľského prostredia stavať nájomné byty.