Ľudia by mali byť lepšie informovaní o jednotlivých zložkách poistného

Pridajte názor  Zdroj:

16. 1. 2019 - Ľudia by mali byť lepšie informovaní o jednotlivých zložkách poistného. Ministerstvo financií (MF) SR navrhuje upraviť tri typy informačných formulárov pri poistkách. Do medzirezortného pripomienkového konania predložilo vyhlášku, ktorou sa ustanovuje vzor takéhoto formulára. Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP) má však výhrady, s rezortom chce preto rokovať o úpravách.

Ministerstvo je presvedčené, že ak sa prostredníctvom formulárov klientovi poskytne informácia o jednotlivých zložkách poistného, zvýši sa transparentnosť a prehľadnosť nákladov spojených s poskytovaním poistných produktov. "Táto jasná a zrozumiteľná informácia má pomôcť klientom pochopiť, komu platia, za čo platia a koľko platia z celkovej sumy poistného," zdôvodnilo potrebu zmeny ministerstvo.

Upraviť sa majú tri typy informačných formulárov. Prvým je vzor formulára o jednotlivých zložkách poistného obsahujúci informácie k poisteniu s odkupnou hodnotou, ktoré je spojené s investičnými fondmi. Ďalším je vzor informačného formulára o jednotlivých zložkách poistného obsahujúci informácie k poisteniu s odkupnou hodnotou, ktoré nie je spojené s investičnými fondmi. Upraviť sa má aj vzor informačného formulára o jednotlivých zložkách poistného v neživotnom poistení. "Súčasná právna úprava všeobecne nedostatočne upravovala informovanosť klientov o jednotlivých zložkách, ktoré tvoria poistné," tvrdí MF SR. Zmeny konzultoval rezort aj so Slovenskou asociáciou poisťovní, Slovenskou asociáciou sprostredkovateľov v poisťovníctve a Slovenskou asociáciou rizikového manažmentu.

"Predmetom konzultácií boli najmä položky, ktoré má obsahovať informačný formulár. Návrhy zúčastnených subjektov predkladateľ vzal na vedomie a budú predmetom ďalšieho legislatívneho procesu," priblížilo MF SR.

Navrhované zmeny by sa mali dotknúť poisťovní, ale aj finančných agentov. "Zámer ministerstva, aby ľudia dostávali jasné a zrozumiteľné informácie, je správny. Avšak v tej podobe, v akej ich navrhuje ministerstvo, vidíme niekoľko komplikácií, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na proces distribúcie poistných produktov," tvrdí predseda predstavenstva AFISP Martin Lancz.
Asociácia je preto pripravená rokovať s rezortom financií a zástupcami poisťovní o novej vyhláške v rámci pripomienkového konania. "Chceme hľadať najlepšie riešenie pre všetky zúčastnené strany," dodáva Lancz. Vyhláška by podľa návrhu ministerstva financií mala nadobudnúť účinnosť 1. januára 2020.