Európski farmári a potravinári sa chcú vyhnúť brexitu bez dohody

Pridajte názor  Zdroj:

14. 1. 2019 - Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov v rámci EÚ 27 a vo Veľkej Británii, rovnako aj príslušné autority, potrebujú podľa Potravinárskej komory Slovenska dostatočný čas na prispôsobenie sa novým podmienkam, ktoré brexit prinesie.

Európske organizácie združujúce farmárov a spracovateľov potravín FoodDrink Europe, Copa Cogeca a CELCAA vydali v súvislosti s blížiacim sa hlasovaním o dohode o vystúpení z EÚ v Snemovni reprezentantov vo Veľkej Británii spoločné vyhlásenie. V ňom zdôraznili dramatické ekonomické dopady brexitu bez dohody na farmárov, spracovateľov potravín a obchodíkov s agrárnymi komoditami nielen v EÚ, ale aj samotnej Veľkej Británii. Na tomto základe požadujú spomenuté organizácie vyhnúť sa brexitu bez dohody. Informovala o tom v pondelok Potravinárska komora Slovenska (PKS) v tlačovej správe.

Podľa profesných združení predstavoval export 27 krajín Európskej únie do Veľkej Británie 41 miliárd eur, pričom export Veľkej Británie do Európskej únie dosiahol 17 miliárd eur. Tento obchod a výroba zamestnáva 44 miliónov ľudí v rámci súčasných 28 členských krajín EÚ. „Odchod Veľkej Británie z Európskej únie bez dohody by nevyhnutne viedol k výraznému narušeniu trhu a situácii, na ktorej by stratili obidve strany v celom výrobno-dodávateľskom reťazci. Nevyhnutné procedúry ako oficiálne kontroly tovaru, sanitárne a fytosanitárne vyšetrenia, veterinárne certifikáty a dovozné clá by viedli ku zdržaniu na hraniciach a zvýšili by náklady pre obe strany,“ konštatovala riaditeľka PKS Jana Venhartová.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov v rámci EÚ 27 a vo Veľkej Británii, rovnako aj príslušné autority, potrebujú podľa PKS dostatočný čas na prispôsobenie sa novým podmienkam, ktoré brexit prinesie. „Prechodné obdobie je preto pre potravinárske podniky a autority nevyhnutné, aby sa dostatočne pripravili a prispôsobili. Je dôležité, aby počas tohto obdobia Veľká Británia akceptovala európske predpisy upravujúce výrobu potravín, a aby dodržiavala existujúce záväzky. Európske organizácie preto zdôrazňujú, že brexit bez dohody značne poškodí potravinársky sektor tak na strane EÚ, ako aj Veľkej Británie, a preto je dôležité sa mu za každú cenu vyhnúť,“ dodala Venhartová.

Slovenská republika má voči Veľkej Británii podľa PKS aktívnu bilanciu zahraničného obchodu s agropotravinárskymi výrobkami, aj keď nie je z pohľadu celkového zahraničného obchodu s agropotravinárskymi produktmi rozhodujúca.

Potravinárska komora Slovenska je záujmovým združením právnických osôb, založeným potravinárskymi firmami pôsobiacimi na Slovensku s cieľom spolupracovať pri obhajovaní spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu na úrovni štátnych a mimovládnych inštitúcií. PKS pôsobí v SR od septembra 2002 a momentálne združuje 52 členov, z ktorých siedmi sú kolektívni členovia.