Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre čaká rozsiahla rekonštrukcia

Pridajte názor  Zdroj:

11. 1. 2019 - Predpokladaná hodnota zákazky je 2,12 mil. eur bez DPH

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre čaká rozsiahla rekonštrukcia. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vypísalo tender na dodávateľa. Predpokladaná hodnota zákazky je 2,12 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty. Uchádzači môžu predkladať ponuky do 24. januára, kritériom ich vyhodnotenia bude najnižšia cena.

Budova s desiatimi nadzemnými podlažiami a plochou strechou sa nachádza na Štefánikovej triede 88 neďaleko autobusovej stanice a už roky je v nevzhľadnom stave. Stavebné práce budú zamerané na zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy a zníženie energetickej náročnosti objektu. Rekonštrukcia sa má skončiť do desiatich mesiacov od prevzatia staveniska.

Pôvodný strešný plášť kompletne vybúrajú až do úrovne strešnej nosnej konštrukcie. Okrem strešných izolačných práce bude rekonštrukcia zahŕňať práce na obvodových konštrukciách a obkladoch, tepelnoizolačné, kanalizačné a sanitárne práce, inštalovanie kabeláže, elektroinštalácie a osvetlenia. Časť jestvujúceho obvodového plášťa vymenia a časť zateplia. „Na mieste pôvodných boletických panelov bude vytvorený nový obvodový plášť, ktorý budú tvoriť panely na báze tepelnej izolácie z minerálnej vlny,“ píše sa v projektovej dokumentácii. Vymenia tiež okná a pri vstupe postavia novú železobetónovú rampu pre bezbariérový prístup. V interiéri sa počíta s drobnými stavebnými úpravami.