PMÚ schválil kontrolu Budamar Logistics a Optifin Invest nad tromi nemeckými firmami

Pridajte názor  Zdroj:

11. 1. 2019 - Budamar Logistics a Optifin Invest získali spoločnú kontrolu nad spoločnosťou ELH Eisenbahnlaufwerke Halle a nad aktívami WBN Waggonbau Niesky a WBN Zwischenholding.

Protimonopolný úrad SR (PMÚ), odbor koncentrácií, schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní spoločnej kontroly spoločnosťami Budamar Logistics, a. s., Bratislava a Optifin Invest, s. r. o., Bratislava nad nemeckou spoločnosťou ELH Eisenbahnlaufwerke Halle GmbH & Co. KG, (ELH) a nad aktívami ďalších spoločností z Nemecka WBN Waggonbau Niesky GmbH (WB Niesky prevádzka) a WBN Zwischenholding GmbH. Informoval o tom v piatok PMÚ s tým, že koncentráciu schválil vlani 18. decembra a rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 19. decembra.

"Úrad pri posudzovaní zobral do úvahy skutočnosť, že pred koncentráciou podnikateľa ELH kontroloval Optifin, ako aj skutočnosť, že už pred koncentráciou existovalo prepojenie ELH s podnikateľom Tatravagónka, ktorého pred koncentráciou spoločne kontrolovali Budamar a Optifin," uviedla hovorkyňa PMÚ Adriana Oľšavská. Prepojenie spoločností ELH a Tatravagónka teda existovalo už pred koncentráciou.

"V rámci identifikácie relevantných trhov, ktoré sú relevantné v rámci posudzovania dopadov predmetnej koncentrácie na podmienky hospodárskej súťaže, sa úrad sústredil na tie aktivity účastníkov koncentrácie, v prípade ktorých horizontálny alebo nehorizontálny (vertikálny alebo konglomerátny) vzťah vzniká v dôsledku predmetnej koncentrácie," priblížila Oľšavská.

Spoločnosť Optifin Invest je materskou spoločnosťou skupiny Optifin a jej jedinou činnosťou je správa spoločností patriacich do tejto ekonomickej skupiny. Spoločnosť vlastnia a spoločne kontrolujú podnikatelia Michal Lazar a Alexej Beljajev. Skupina Optifin spravuje a rozvíja portfólio spoločností, ktoré sú aktívne v rôznych oblastiach, a to najmä v medzinárodnej a tuzemskej doprave, strojárstve, odpadovom hospodárstve, hutníctve a v informačných technológiách.

Skupina Budamar Logistics sa zameriava najmä na zasielateľstvo, nákladnú dopravu (železničná, cestná aj riečna), ako aj na colno-deklaračné služby, poskytovanie služieb prekládky tovarov, skladovanie, výrobu a opravy osobných železničných vozňov a dieslových motorových jednotiek a prenájom lokomotív, nákladných železničných vozňov a plavidiel. Spoločnosť Tatravagónka, a. s., Poprad vyrába nákladné železničné vozne a podvozky pre ne.

Spoločnosť ELH sa zameriava na výrobu podvozkov pre nákladné železničné vozne a špeciálnych podvozkov pre rôzne špeciálne vozidlá, vrátane špeciálnych vlakov. Okrajovo sa zaoberá aj modernizáciou nákladných železničných vozňov a vo veľmi malej miere realizuje aj bežné opravy podvozkov. Nákladné železničné vozne nevyrába. Spoločnosť WB Niesky prevádzka vyrába hlavne nákladné železničné vozne, podvozky pre koľajové vozidlá a komponenty na rôzne koľajové vozidlá, vrátane výroby karosérií pre električky. WBN Zwischenholding nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť navonok, prenajíma svoj majetok potrebný pre WB Niesky prevádzka.