Podobnosť Francúzska a Talianska: Hospodárska pasca nastražená na pracovnom trhu

Diskusia 2  
Podobnosť Francúzska a Talianska: Hospodárska pasca nastražená na pracovnom trhu
Zdroj: Natixis
Foto: SITA/AP


11. 1. 2019 - Francúzska a talianska ekonomika majú podobné základné rysy. Podľa analytikov investičnej banky Natixis obom hrozí, že spadnú do pasce, v ktorej budú fiškálne deficity vyvažovať vplyv štrukturálnych problémov v čase, keď klesá potenciálny rast.

Medzi hlavné štrukturálne prekážky oboch krajín Natixis zaradila:
- nízku vzdelanosť a zručnosti pracovnej sily,
- nízku modernizáciu firemného sektora,
- nákladovú konkurencieschopnosť firemného sektora,
- postupnú deindustrializáciu,
- vysokú príjmovú nerovnosť,
- štrukturálnu nezamestnanosť spojenú s nízkym rastom produktivity,
- presun zamestnanosti do málo platených služieb.

Na ilustráciu zlého štrukturálneho stavu oboch ekonomík ponúka Natixis nasledujúci graf. Porovnáva v ňom počet robotov vo výrobnom sektore relatívne k zamestnanosti. Najviac robotov podľa neho používajú firmy v Japonsku, Nemecku a vo Švédsku. Naopak najnižšia je robotizácia výrobného sektora vo Veľkej Británii, Francúzsku a Taliansku.

Podobnosť Francúzska a Talianska: Hospodárska pasca nastražená na pracovnom trhu

Natixis tvrdí, že problémy sa prejavujú aj fiškálnymi deficitmi, pretože Francúzsko aj Taliansko musia financovať veľké redistribučnú programy a poskytovať podporu ľuďom s nízkymi príjmami. Tieto programy je stále ťažšie financovať, pretože daňové príjmy klesajú kvôli nízkemu potenciálnemu rastu, na ktorý dolieha slabá produktivita.

"Kombinácia veľkých vládnych výdavkov a slabého potenciálu vedie k štrukturálnemu problému s fiškálnou platobnou schopnosťou," tvrdia analytici banky a pripájajú nasledujúci graf, ktorý porovnáva výdavky na sociálnu podporu vo vybraných európskych krajinách. Najnižšie sú v pomere k HDP v Španielsku a Nemecku, v Taliansku sa pohybujú značne nad Nemeckom a zďaleka najvyššie sú vo Francúzsku.

Podobnosť Francúzska a Talianska: Hospodárska pasca nastražená na pracovnom trhu