Pri Zlatých Moravciach vznikne R1 Park I, ktorý vytvorí 460 pracovných miest

Pridajte názor  Zdroj:

10. 1. 2019 - Výrobný areál bude orientovaný najmä na strojársky priemysel a logistiku.

Pri Zlatých Moravciach má vzniknúť R1 Park I, ktorý prinesie 460 nových pracovných miest. Orientovaný bude najmä na strojársky priemysel a logistiku. Výrobno-skladová hala s administratívnymi priestormi bude situovaná v katastrálnom území obce Čierne Kľačany v rámci vznikajúcej lokality výrobného územia Olichov s napojením na rýchlostnú cestu R1 a cestu I/65. Ako sa uvádza v zámere, ktorý podložila v rámci zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie spoločnosť Design Engineering, a.s., Bratislava, celková výmera riešeného územia zapísaného ako orná pôda je 147 370 metrov štvorcových.

Jednopodlažnú halu bude možné rozdeliť na 13 samostatných priestorových jednotiek, pričom niektoré budú slúžiť na logické účely, iné na výrobu, a to hlavne ľahkú strojársku, elektrotechnickú výrobu a kovoobrábanie. Zameranie výrobného programu areálu bude podľa požiadaviek nájomcov jednotlivých priestorových jednotiek, píše sa v zámere.

Predpokladaný termín začatia výstavby je marec 2020, ukončenie výstavby plánujú v decembri 2021. Zámer hovorí o dvoch variantoch. Pri prvom by sa zastavala plocha s rozlohou 50 752 metrov štvorcových, vzniklo by 475 parkovacích miest. Pri druhom variante by zastavaná plocha predstavovala 55 987 metrov štvorcových a parkovacích miest by bolo 499.