Európsky regulátor: Potrebujeme nové, jasné pravidlá pre kryptoaktíva

Pridajte názor  
Európsky regulátor: Potrebujeme nové, jasné pravidlá pre kryptoaktíva
Zdroj: CNBC
Foto: getty images


10. 1. 2019 - Európsky orgán pre bankovníctvo uviedol, že kryptoaktíva zvyčajne nepatria do rozsahu pôsobnosti finančných pravidiel EÚ. Komplexná analýza nákladov a výnosov by určila, aké opatrenia, ak vôbec nejaké, sú potrebné na reguláciu "príležitostí a rizík".

Niektoré kryptoaktíva spadajú pod únijné pravidlá obchodovania s cennými papiermi, ale orgány dohľadu čelia problémom pri ich uplatňovaní. Možno budú potrebné nové pravidlá Európskej únie na zabezpečenie lepšej ochrany spotrebiteľov pred rizikami, predchádzaniu praniu špinavých peňazí a zosúladeniu štátnych predpisov, ktoré by inak mohli viesť k vzniku nespravodlivej hospodárskej súťaže.

Regulačné orgány už od roku 2013 varujú investorov, môžu prísť o všetko pri investovaní do virtuálnych mien, ako je Bitcoin či ethereum. Rovnako aj v počiatočných ponukách mincí (ICO), cez ktoré získavajú firmy peniaze pre výmenou za tokeny. Bitcoin dosiahol koncom roka 2017 takmer 20 000 dolárov a zaujal investorov z celého sveta, ale odvtedy stratil tri štvrtiny svojej hodnoty. Hodnota kryptoaktív celosvetovo dosiahla 830 miliárd dolárov pred rokom, ale do októbra klesla na 210 miliárd dolárov, čo zodpovedá menej ako 3 percentám trhu so zlatom.

Regulátori EÚ identifikovali priamo finančné inštitúcie, ktoré vlastnia kryptoaktíva, vytvárajú v nich trh, poskytujú úvery zabezpečení kryptokolaterálom a vymieňajú tokeny za hotovosť. Do dnešného dňa však majú len málo údajov o týchto aktivitách. Vývoj na trhu poukazuje na potrebu ďalšieho preskúmania právnych predpisov EÚ proti praniu špinavých peňazí, uviedla EBA s tým, že by sa mal prijať širší prístup, vrátane toho, ako veľké množstvo energie sa používa na výrobu kryptoaktív, A ako to ovplyvňuje ciele EÚ v oblasti zmeny klímy a trvalo udržateľného rozvoja.

Analýza EÚ by mohla posúdiť vplyv činností kryptoaktív na odolnosť finančného sektora a väzby medzi kryptosvetom a tradičným bankovníctvom. "Vzhľadom na tempo a zložitosť zmeny by bolo žiaduce, aby sa pri príprave akýchkoľvek návrhov prijal technologicky neutrálny a pre budúcnosť dôsledný prístup, ak by sa dospelo k záveru, že je potrebné podniknúť kroky na úrovni EÚ," uviedla EBA.

Európsky regulátor: Potrebujeme nové, jasné pravidlá pre kryptoaktíva

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) uviedol, že niektoré kryptoaktíva spadajú pod pravidlá obchodovania s cennými papiermi v EÚ, ale orgány dohľadu čelia výzvam pri ich uplatňovaní. "Medzitým sa viaceré kryptoaktív dostalo mimo súčasného finančného regulačného rámca. To predstavuje veľké riziko pre investorov, ktorí majú obmedzenú alebo žiadnu ochranu pri investovaní do týchto kryptoaktív," povedal predseda ESMA Steven Maijoor. Neexistuje žiadna právna definícia pre kryptoaktíva medzery v pravidlách by sa najlepšie riešili na európskej úrovni, dodal.

Odporúčania EBA a ESMA naznačujú ďalší krok ku regulácii odvetvia v Európe, keď snahy o dosiahnutie globálneho konsenzu v oblasti pravidiel nepadli na úrodnú pôdu. Zaistenie konsenzu v rámci EÚ však nemusí byť jednoduché. Zatiaľ čo väčšina štátnych orgánov dohľadu v EÚ súhlasí s tým, že by kryptoaktíva mali podliehať regulácii, ESMA uviedla, že existuje len slabá vôľa, aby sa nové pravidlá mali zaradili do hlavného bloku zákona o cenných papieroch MiFID. "Rovnako rozdielne názory boli aj na rozsah tohto regulačného rámca," dodáva ESMA.

ESMA chce vytvoriť spoločný "monitorovací rámec", cez ktorý môžu štátne regulačné orgány požadovať od firiem viac údajov. Bude tiež študovať každý obchodný model zahŕňajúci kryptoaktíva, aby zistil, či dodržiava akékoľvek pravidlá EÚ.

Napriek tomu, že prepad cien hodnoty kryptoaktív odradil niektorých investorov, francúzske obchody "Tabac" dnes predávajú Bitcoiny spolu s cigaretami a lístkami do lotérie.