Kto predbehne americkú ekonomiku do roku 2030

Diskusia 2  
Kto predbehne americkú ekonomiku do roku 2030
Zdroj: QZ
Foto: SITA/AP


9. 1. 2019 - Súčasné rozvíjajúce sa trhy budú pravdepodobne do roku 2030 tvoriť väčšinu z 10 najväčších ekonomík.

India sa pravdepodobne stane druhou najväčšou ekonomikou na svete do roku 2030, podľa dlhodobej prognózy spoločnosti Standard Chartered, ktorá bola vydaná 8. januára.

Svetovou jednotkou zostane Čína. Medzinárodná banka založená v Spojenom kráľovstve takisto predpovedá, že na základe nominálneho HDP použitím výmenných kurzov parity kúpnej sily, Čína predbehne USA do roku 2020.

Spoločnosť Standard Chartered zvýšila prognózy rastu pre Čínu a Indiu z jej projekcií v roku 2013. "India bude pravdepodobne hlavnou hybnou silou, pričom jej rast sa do roku 2020 zvýši na 7,8 % čiastočne v dôsledku prebiehajúcich reforiem, vrátane zavedenia daní na domáci tovar a služby a kódexu zbankrotovania," píše sa v správe.

Nový daňový systém, ktorý vláda uviedla v roku 2017, sa pokúša zjednodušiť ten doterajší, ťažkopádny. Kódex IBC, s ktorým sa začalo už v roku 2016, konsoliduje zákony o konkurze a platobnej neschopnosti. "Naša dlhodobá prognóza rastu je podporená jedným kľúčovým princípom: Podiel krajín na svetovom HDP by sa mal nakoniec zblížiť s podielom svetového obyvateľstva na základe konvergencie HDP na obyvateľa medzi rozvinutými a rozvíjajúcimi sa ekonomikami."

Kto predbehne americkú ekonomiku do roku 2030

Starnúce obyvateľstvo pravdepodobne bude mať značný dopad na globálny rast. Z toho by ťažila India, ktorá je domovom pre najväčšiu skupinu mladých ľudí na svete. Polovica obyvateľstva je mladšia ako 25 rokov. Banka očakáva, "rastúce snahy mladého obyvateľstva pokračovať v podpore konzumu v indickom hospodárstve."

Takáto  demografia však vytvára aj masívny dopyt po zamestnaní. V odvetví výroby a služieb musí byť do roku 2030 vytvorených približne 100 miliónov nových pracovných miest. Aby sa to dosiahlo, vláda musí zabezpečiť zmenšenie priepasti v zručnostiach, zvýšiť účasť žien na pracovnom trhu a zmeniť niektoré pracovné zákony. "India potrebuje rekvalifikovať približne 10 miliónov ľudí ročne, ale v súčasnosti má kapacitu len na 4,5 milióna ľudí," píše sa v správe, ktorá zároveň vyzýva na reformy v oblasti zvýšenia výdavkov na infraštruktúru a na zníženie rastúcej ekonomickej nerovnosti v krajine.