V podielových fondoch v uplynulom týždni pribudlo vyše 13 mil. eur

Diskusia 1  Zdroj:

8. 1. 2019 - Väčšina kategórií fondov dosiahla kladné čisté predaje, najvyššiu sumu zaznamenali realitné fondy.

Podielové fondy na Slovensku v uplynulom týždni evidovali kladné čisté predaje. Ako ďalej vyplýva z údajov Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS), v období od 1. januára do 4. januára to bolo plusových 13,4 mil. eur. Týždeň predtým, od 24. decembra do 31. decembra 2018, to bolo kladných 12,8 mil. eur. Celkové predaje podielov fondov dosiahli v uplynulom skrátenom týždni 24,1 mil. eur, kým spätný nákup podielov predstavoval 10,7 mil. eur.

 

Väčšina kategórií fondov dosiahla kladné čisté predaje, v mínuse skončili len dve kategórie fondov. Najvyššie kladné čisté predaje pritom v sledovanom týždni zaznamenali realitné fondy, v ktorých pribudlo 4,99 mil. eur. Druhý najvyšší objem evidovali akciové fondy so sumou 3,07 mil. eur. Najvyššie záporné čisté predaje vykázali štruktúrované fondy za 78,1 tis. eur. Fondy peňažného trhu vykázali mínusových 161 eur.

Z jednotlivých správcovských spoločností najvyššie kladné čisté predaje v uplynulom týždni zaznamenali fondy ESPA (AM SLSP) v celkovom objeme 5,8 mil. eur, nasledované Provu penzijnou s čistými predajmi 4,01 mil. eur. Naopak, najvyššie záporné čisté predaje vykázali fondy Asset Management Slovenskej sporiteľne v sume 475,7 tis. eur.

Podrobné údaje o podielových fondoch v 1. týždni nájdete na:

http://dl.sita.sk/uploads/documents/TyzdenneUdaje_2019_01_04.xlsx