Bratislavská burza zrevidovala bázu indexu SAX

Pridajte názor  Zdroj:

8. 1. 2019 - Počet cenných papierov zahrnutých do bázy indexu SAX sa po revízii vo väčšine bázických titulov zníži.

Báza akciového indexu bratislavskej burzy sa upraví. V pondelok 7. januára s totiž uskutočnila pravidelná revízia bázického zloženia indexu SAX , ktorá vstúpi do platnosti od 1. februára 2019. Ako ďalej informovala Burza cenných papierov v Bratislave (BCPB), cieľom revízie bolo zhodnotenie vývoja obchodovania bázických zložiek v druhom polroku 2018 a určenie bázy na nasledujúce polročné obdobie.

Burzová komisia pri revízii schválila súčasne platnú bázu indexu pri dodržaní najviac 20-percentného váhového zastúpenia bázických zložiek v báze indexu a zároveň nastavila opravné faktory na rovnakú hodnotu. Výsledkom je, že zastúpenie cenných papierov v emisiách väčšiny bázických titulov od februára klesne, ostatné zostanú bez zmeny.

Po revízii tak klesne počet cenných papierov v emisii Best Hotel Properties z 15 823 149 kusov na 11 206 747 kusov, v emisii Tatry mountain resorts z 1 730 301 kusov na 1 174 776 kusov, v emisii VÚB banky z 312 353 kusov na 193 571 kusov a v emisii Slovnaftu zo 677 498 kusov na 400 806 kusov. Bez zmeny zostáva zastúpenie cenných papierov v emisii Biotiky na úrovni 700 000 kusov, OTP Banky Slovensko v objeme 11 503 166 kusov a SES Tlmače na úrovni 1 565 345 kusov.