Objem úverov na bývanie ku koncu novembra presiahol 26,9 mld. eur

Pridajte názor  Zdroj:

4. 1. 2019 - Stav úverov na bývanie sa v medziročnom porovnaní zvýšil, rástli aj úvery stavebného sporenia.

Objem úverov na bývanie na Slovensku ku koncu novembra 2018 stúpol v medziročnom porovnaní o 9,8 %. Ako vyplýva z údajov Národnej banky Slovenska, ku koncu jedenásteho mesiaca tak dosiahol 26,902 mld. eur. Z toho objem úverov stavebného sporenia bol na úrovni 2,384 mld. eur. V medziročnom porovnaní sa zvýšil o 3,4 %.

Vo financovaní bývania na Slovensku dominuje Slovenská sporiteľňa, ktorej podiel na celkovom objeme poskytnutých úverov dosiahol 27,59 %. Nasleduje VÚB banka s podielom 20,15 % a Tatra banka so 14,44 %. ČSOB mala podiel 12,39 %. Pri úveroch zo stavebného sporenia dominuje Prvá stavebná sporiteľňa s podielom 82,62 %. Wüstenrot stavebná sporiteľňa mala podiel 12,84 % a ČSOB stavebná sporiteľňa 4,54 %.

Úvery na bývanie poskytuje 17 bánk. Hypotekárne banky v minulosti postupne rozširovali možnosti financovania bývania aj o spotrebné úvery zabezpečené nehnuteľnosťou a iné úvery na bývanie. Tieto úvery na bývanie v niektorých prípadoch nahrádzajú klasické hypotéky, pričom klasické hypotekárne úvery niektoré banky poskytujú už len minimálne. V rámci stavebného sporenia pôsobia na trhu tri stavebné sporiteľne.