Verejné osvetlenie v časti Kvetnica je opäť v prevádzke

Diskusia 1  Zdroj:

28. 12. 2018 - Ešte pred Vianocami uviedli v popradskej mestskej časti Kvetnica do prevádzky zrekonštruované verejné osvetlenie.

Ešte pred Vianocami uviedli v popradskej mestskej časti Kvetnica do prevádzky zrekonštruované verejné osvetlenie. „Aj keď pôvodný termín odovzdania diela bol až marec 2019, som veľmi rád, že po dohode so zhotoviteľom sa nám podarilo osvetlenie sprevádzkovať do Vianoc tak, ako sme to sľúbili. Dôležitým krokom bola aj dohoda so spoločnosťou DANMIR, vďaka čomu sa nám podarilo získať komunikáciu vedúcu k bytovým domom a odkúpiť pozemky v ich bezprostrednom okolí. To chceme využiť aj na zlepšenie situácie s parkovaním pre obyvateľov tejto mestskej časti," uviedol primátor Popradu Anton Danko. 

Rekonštrukcia, ktorú si vyžiadal zlý technický stav pôvodného osvetlenia, začala ešte v októbri. V trase pôvodného verejného osvetlenia bolo osadených 15 stožiarov s LED svietidlami. Hovorca mesta Poprad Marián Galajda doplnil, že od autobusovej zastávky pri štátnej ceste č. 66 po miestnu komunikáciu odbočujúcu k bytovým domom osadili sedem stožiarov vysokých osem metrov. Popri miestnej komunikácii až k poslednému bytovému domu „Nová Obytná“ vybudovali ďalších osem stožiarov vysokých šesť metrov. Na nový rozvod je napojený aj existujúci stĺp verejného osvetlenia pri bytovom dome Nová Obytná.

„V snahe vyhnúť sa obmedzeniu dopravy na komunikáciách bola kabeláž uložená mikrotunelovaním priamo popod komunikácie. Táto technológia bola použitá  aj v častiach pred obytnými domami, aby sa zachoval prechod parkujúcich automobilov,“ ozrejmil Galajda.

Celkové náklady na rekonštrukciu verejného osvetlenia v Kvetnici predstavujú viac ako 65.600 eur. Obyvatelia tejto mestskej časti boli bez svetla na uliciach prakticky trištvrte roka, z 12 lámp tam ku koncu svietili len tri.