Algoritmy a aplikácie: Firmy skúšajú osloviť svojich budúcich pracovníkov po novom

Diskusia 3  
Algoritmy a aplikácie: Firmy skúšajú osloviť svojich budúcich pracovníkov po novom
Zdroj: HOR
Foto: SITA/AP;Volkswagen Slovakiagetty images;


18. 12. 2018 - Dnes v čase plnej rekordne nízkej nezamestnanosti sa firmy čoraz ťažšie dostanú k dobrým pracovníkom. Pri nábore pracovníkov je potrebné, aby firmy boli kreatívne a nespoliehali sa jednu či dve formy oslovenia ľudí na trhu práce. Digitalizácia pracovného sprostredkovania má svojich medzinárodných hráčov a regionálnych dominantných poskytovateľov. Tí všetci sa musia v novom ekonomickom prostredí po kríze 2008 učiť novým prístupom a metódam.

V čom je prostredie na trhu práce nové a odlišné od minulosti? V júni tohto roka bolo v USA voľných 6,7 milióna pracovných miest a registrovaných bolo 6,4 milióna pracovníkov bez zamestnania, takže bolo viac pracovných ponúk ako uchádzačov. Klasická poučka o dopyte a ponuke by znamenala, že to vyústi do zvyšovania miezd, no mzdy rástli v tom období len o 2,7 % v medziročnom porovnaní. Ak firmy chcú tieto voľné miesta obsadiť, budú musieť buď ponúknuť uchádzačom vyššie mzdy, alebo sa snažiť nalákať pracovníkov na alternatívne motivačné faktory. Do toho však vstupuje ďalší fakt,  o ktorom sa hovorí ako o kvalifikačnom nesúlade. Jednoducho povedané firmy majú síce voľné miesta, ale hľadajú pracovníkov s takými znalosťami, ktoré na trhu voľných pracovných síl takmer žiaden nezamestnaný nemá.

Podobný trend sa prejavil aj u nás a pod tlakom veľkých investorov vláda uvoľnila časť bariér na zamestnávanie cudzincov. Či to bol ten správny krok sa ukáže, no už dnes vieme povedať, že rastu miezd na Slovensku to nepomôže, lebo dopyt po pracovníkoch sa nasýti zahraničnými pracovníkmi. Deklarujúc svoju snahu ochrániť slovenských voličov, nespravila vládna koalícia ten najšťastnejší krok, ale všetko zlé je na niečo dobré a otvorenie trhu zahraničným pracovníkom môže znamenať, že domáca pracovná sila bude nútená zvýšiť, či meniť svoju kvalifikáciu.

Algoritmy a aplikácie: Firmy skúšajú osloviť svojich budúcich pracovníkov po novom

Reakcia na tento jav však prichádza aj od firiem, ktoré pomáhajú podnikom hľadať pracovné sily. Kreatívne spôsoby a využitie moderných aplikácií v mobilných telefónoch sa stávajú súčasťou ponuky veľkého počtu platforiem v personálnej oblasti. Algoritmy v aplikáciách ako Ziprecruiter umožňujú zamestnávateľom umiestniť informáciu o voľnom pracovnom mieste a softvér porovná desaťtisíce životopisov užívateľov, s cieľom vybrať ideálnych kandidátov. Firma nedávno získala od investorov v druhej vlne predaja akcií viac ako 156 miliónov USD a celkovo už od investorov zinkasovala takmer 220 miliónov USD na svoj rozvoj a prevádzku. Pri tejto hodnote investovaného kapitálu je trhová hodnota celej spoločnosti Ziprecruiter.com na úrovni 1 miliardy USD, takže už hovoríme o „jednorožcovi“.

Odhadované tržby Ziprecruiter sú niekde na úrovni tesne pod 100 miliónov USD. V porovnaní s platformami ako LinkedIn, alebo Monster to nie je veľa, no trh práce a postupné demografické zmeny môžu znamenať, že firma bude dynamicky rásť. To, že trh pracovných síl a nástroje na hľadanie zamestnancov sú pre budúcnosť ekonomiky podstatné, zjavne cíti aj Micorsoft, ktorý platformu LinkedIn v roku 2016 kúpil za 26,2 miliardy USD. S odhadovanými tržbami vo výške 4,5 miliardy USD je LinkedIn globálnym nástrojom pre Microsoft a umožní tak prienik tohto investora na iné pole než výrobu operačných systémov a softvéru.

Algoritmy a aplikácie: Firmy skúšajú osloviť svojich budúcich pracovníkov po novom

Digitalizácia personálnych služieb viedla aj firmu Randstad, ktorá vznikla v Holandsku v roku 1960 a dnes je jedným zo svetových hráčov v oblasti HR, personálneho leasingu a sprostredkovania flexibilnej práce, k akvizícii internetového sprostredkovateľa práce Monster. Randstad je korporácia s obratom viac ako 23 miliárd EUR a podniká v 39 krajinách sveta. V roku 2016 za 430 miliónov USD prevzal Randstad spoločnosť Monster.com, ktorá v poslednom roku samostatnosti vykazovala obrat niekde v hodnote 670 miliónov USD. Monster je medzinárodne pôsobiaca platforma na sprostredkovanie práce a výrazne má posilniť moderné prvky v ponuke Randstadu. Trh pracovného sprostredkovania sa globálne odhaduje na objem tržieb až 400 miliárd dolárov s rastúcou tendenciou.

Algoritmy a aplikácie: Firmy skúšajú osloviť svojich budúcich pracovníkov po novom

V nemecky hovoriacich krajinách hrá prím platforma XING, ktorá je veľmi podobná Linkedinu a poskytuje dnes priestor viac ako 15 miliónom členov hľadať a ponúkať pracovné miesta či ponúknuť kooperáciu. Za prvých 9 mesiacov roku 2018 sa obrat XING dostal na úroveň 170 miliónov Eur, čo je nárast voči rovnakému obdobiu 2017 o 26%.  Od svojho založenia v roku 2003 sa XING dostal na vedúce miesto vo sfére pracovného sprostredkovania v Rakúsku, Nemecku a Švajčiarsku, hlavne v oblasti služieb na trhoch B2B a B2C.


V našom prostredí sa digitálne sprostredkovanie práce sústreďuje dominantne na internet. Pracovný portál kariéra napríklad ponúka možnosť filtrovať nielen to, v akej oblasti má záujemca pracovať, v akom regióne, ale aj za koľko. Do základného filtra stačí uviesť minimálny plat za aký je ochotný nastúpiť.
 

Ani tie najmodernejšie technológie však nedokážu odstrániť rozdiel medzi požiadavkami a nárokmi zamestnávateľov na pracovníkov a potenciálom, či kvalifikačným profilom potenciálnych zamestnancov. To je aj naďalej bolestivá úloha každého z uchádzačov, vzdelávať sa a obetovať čas na učenie sa novým zručnostiam.