Wüstenrot spoločnosti majú nové zloženie predstavenstiev

Diskusia 2  Zdroj:

9. 12. 2018 - Novým predsedom predstavenstva sa od decembra stal Christian Sollinger.

Wüstenrot stavebná sporiteľňa a Wüstenrot poisťovňa majú od decembra nové zloženie predstavenstiev. Dôvodom je to, že doterajší predseda predstavenstva Jozef Adamkov ukončil svoje pôsobenie vo Wüstenrote. Novým predsedom predstavenstva sa od decembra stal Christian Sollinger, po prerozdelení riadiacich kompetencií zodpovedajúci za úseky vlastného a externého odbytu, podpory odbytu, stratégie a vývoja produktov, marketingu a ľudských zdrojov. Predtým zastával funkciu člena predstavenstva.

Zloženie predstavenstiev zostáva naďalej trojčlenné. Po dvoch rokoch v Rakúsku sa do vedenia slovenského Wüstenrotu vrátil Rainer Hager, ktorý je aktuálne zodpovedný za úseky controllingu, práva, riadenia rizík, aktuariátu a zaistenia a za ekonomický úsek. Tretí člen predstavenstiev, Klaus Wöhry, prevzal riadenie úsekov informačných a komunikačných technológií, interných služieb, neživotného a životného poistenia, resp. úsek správy zmlúv.

Wüstenrot je finančná skupina založená v Nemecku a Rakúsku. Na slovenskom trhu sa etablovala najskôr v oblasti stavebného sporenia a následne aj v oblasti poistenia. Wüstenrot stavebná sporiteľňa pôsobí na Slovensku od júna 1993, odvtedy prešla čiastočnou zmenou akcionárskej štruktúry a obchodného mena. Wüstenrot poisťovňa bola založená v roku 1998, najskôr ako životná poisťovňa, neskôr vstúpila aj na trh neživotného poistenia, od roku 2004 vlastní univerzálnu licenciu.