Výzvy pre dotácie na kultúru a turizmus pre rok 2019 sú otvorené

Diskusia 1  Zdroj:

7. 12. 2018 - Finančnú podporu na projekty pre rozvoj v oblasti kultúry a turizmu na území Bratislavského kraja je možné žiadať ešte dva týždne.

Finančnú podporu na projekty pre rozvoj v oblasti kultúry a turizmu na území Bratislavského kraja je možné žiadať ešte dva týždne. Žiadosti o dotácie pre kultúrne projekty treba podávať do 19. decembra, na podporu turistického ruchu do 20. decembra. TASR informovala vedúca tlačového oddelenia Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Veronika Beňadiková.

Na podporu kultúry je pre rok 2019 alokovaných vyše 562.936 eur, na podporu turizmu 179.116 eur. "Maximálna výška dotácie pre jeden projekt je v oboch oblastiach 8000 eur, pričom jeden žiadateľ môže získať maximálne 20.000 eur," poznamenala Beňadiková.

Taktiež upozornila, že žiadatelia o dotáciu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (BRDS) na budúci rok musia projekty registrovať v elektronickom informačnom systéme, a taktiež doručiť v tlačenej podobe do podateľne Úradu BSK. Bližšie informácie si záujemcovia nájdu na webových stránkach www.brds.sk a www.bratislavskykraj.sk.

V prípade oblasti kultúry je cieľom dotačnej schémy podporiť využitie kultúrneho potenciálu na území Bratislavského kraja, bez ohľadu na formy, žánre či platformy. Výzva sa týka siedmich oblastí podpory, napríklad ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia, divadla a tanca, literatúry, vizuálneho či hudobného umenia, ale tiež medziodborových, výskumných a vzdelávacích aktivít.

V oblasti turizmu má dotačná schéma slúžiť ako nástroj efektívnej systémovej finančnej podpory pre oprávnené subjekty pôsobiace v kraji v oblasti cestovného ruchu. Výzva je opäť otvorená pre viaceré oblasti podpory. Ide napríklad o vznik a rozvoj regionálnych produktov a služieb, doplnkovú infraštruktúru pre skvalitnenie služieb cestovného ruchu i podporu tematických podujatí.