Aktívne saldo zahraničného obchodu dosiahlo v septembri 451,8 mil. eur

Pridajte názor  Zdroj:

7. 12. 2018 - V septembri 2018 sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku zvýšil celkový vývoz tovaru o 6 % na 7,031 miliardy eur a celkový dovoz o 6,4 % na 6,579 miliardy eur.

V septembri 2018 sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku zvýšil celkový vývoz tovaru o 6 % na 7,031 miliardy eur a celkový dovoz o 6,4 % na 6,579 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v hodnote 451,8 milióna eur, teda bolo o 1,6 milióna eur nižšie ako v septembri minulého roku. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR v podrobnej správe.

Saldo zahraničného obchodu za január až september 2018 bolo aktívne vo výške 2,196 miliardy eur, teda bolo o 102,1 milióna eur vyššie ako za rovnaké obdobie minulého roku.

Najvyššie aktívne saldo mala Slovenská republika s Nemeckom (3,141 miliardy eur), Francúzskom (1,945 miliardy eur), Spojeným kráľovstvom (1,930 miliardy eur), Talianskom (1,677 miliardy eur), Rakúskom (1,649 miliardy eur), Poľskom (1,324 miliardy eur), Spojenými štátmi americkými (1,167 miliardy eur), Českou republikou (1,123 miliardy eur), Španielskom (830 miliónov eur), Maďarskom (722,2 milióna eur) a Rumunskom (672,2 milióna eur).

Najväčšie pasívne saldo bolo s Kórejskou republikou (3,196 miliardy eur), Čínou (2,255 miliardy eur), Ruskou federáciou (1,782 miliardy eur), Malajziou (313,2 milióna eur), Taiwanom (302,8 milióna eur), Japonskom (243,3 milióna eur), Ukrajinou (196,9 milióna eur) a Indiou (155,5 milióna eur).

Zo Slovenskej republiky sa vyviezol tovar v hodnote 58,625 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2017 sa zvýšil celkový vývoz o 7,2 %.

V rámci najvýznamnejších obchodných partnerov vzrástol vývoz do Nemecka o 18,5 %, Českej republiky o 8,8 %, Poľska o 5,4 %, Francúzska o 6,6 %, Talianska o 11,3 %, Rakúska o 4,9 %, Spojených štátov amerických o 8 %, Španielska o 4,4 %, Rumunska o 11,4 % a Ruskej federácie o 1,8 %. Znížil sa vývoz do Maďarska o 1,2 %, Spojeného kráľovstva o 8,4 % a Holandska o 7,8 %.

Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení sa zvýšil vývoz do krajín Európskej únie (EÚ) o 7,8 % - tvoril 85,5 % celkového vývozu SR, a do krajín OECD o 7,2 % - na celkovom vývoze SR sa podieľal 88,5 %.

Do Slovenskej republiky sa doviezol tovar v hodnote 56,429 miliardy eur pri medziročnom raste o 7,3 %.

Vo vzťahu k najvýznamnejším obchodným partnerom vzrástol dovoz z Nemecka o 13,5 %, Českej republiky o 4,1 %, Kórejskej republiky o 9,3 %, Poľska o 9,3 %, Ruskej federácie o 18,5 %, Talianska o 11,1 %, Francúzska o 2,7 % a Rakúska o 8,1 %. Poklesol dovoz z Číny o 17,5 % a Maďarska o 1,4 %.

Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa oproti rovnakému obdobiu roku 2017 zvýšil dovoz z krajín EÚ o 9,2 % - tvoril 67,8 % z celkového dovozu, a z krajín OECD o 6,4 % - na celkovom dovoze SR sa podieľal 66,7 %.