Saldo zahraničného obchodu SR bolo v októbri 2018 aktívne

Diskusia 1  Zdroj:

7. 12. 2018 - V októbri 2018 dosiahol celkový vývoz tovaru zo SR hodnotu 7,608 miliardy eur, pri medziročnom raste o 4,6 %.

V októbri 2018 dosiahol celkový vývoz tovaru zo SR hodnotu 7,608 miliardy eur, pri medziročnom raste o 4,6 %. Celkový dovoz tovaru do SR sa zvýšil o 8,3 % na 7,324 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v hodnote 284,3 milióna eur, teda bolo o 225,7 milióna eur nižšie ako v rovnakom období minulého roku. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Za január až október 2018 sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku zvýšil celkový vývoz tovaru o 6,9 % na 66,232 miliardy eur a celkový dovoz o 7,4 % na 63,752 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne vo výške 2,48 miliardy eur, teda bolo o 123,7 milióna eur nižšie ako v rovnakom období minulého roku.

Vývoz do členských štátov EÚ v januári až októbri 2018 oproti rovnakému obdobiu minulého roka vzrástol o 7,3 % a z celkového vývozu tvoril podiel 85,4 %. Dovoz z členských štátov EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 67,7 % a medziročne vzrástol o 9,8 %.

Vývoz do nečlenských krajín EÚ v januári až októbri 2018 oproti rovnakému obdobiu minulého roka vzrástol o 4,7 % a z celkového vývozu tvoril podiel 14,6 %. Dovoz z nečlenských krajín EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 32,3 % a medziročne vzrástol o 2,7 %.

Najviac obchodované v zahraničnom obchode SR boli stroje a prepravné zariadenia s podielom 60,1 % na celkovom vývoze a 48,2 % na celkovom dovoze.

Po sezónnom očistení údajov v októbri 2018 dosiahol celkový vývoz tovaru hodnotu 6,582 miliardy eur pri medziročnom raste o 2,2 %. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 5,1 % na 6,416 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v hodnote 166,9 milióna eur, teda bolo o 171,5 milióna eur nižšie ako v októbri 2017.