Na sektor podnikových služieb pôsobia aj inovácie a technológie

Pridajte názor  Zdroj:

6. 12. 2018 - Stabilita podnikateľského prostredia, inovácie a technológie, rozsah poskytovaných služieb aj presúvanie ďalších kompetencií na Slovensko sú trendy, ktoré pôsobia na budúcnosť sektora podnikových služieb.

Stabilita podnikateľského prostredia, inovácie a technológie, rozsah poskytovaných služieb aj presúvanie ďalších kompetencií na Slovensko sú trendy, ktoré pôsobia na budúcnosť sektora podnikových služieb. Médiá o tom vo štvrtok informovala Americká obchodná komora v SR v súvislosti s výročnou konferenciou o tomto sektore.
Tento sektor je najrýchlejšie rastúcim odvetvím slovenskej ekonomiky. „Zamestnáva už takmer 40.000 ľudí, ktorí vykonávajú činnosti s vysokou pridanou hodnotou,“ uviedol o podnikových službách štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec. Cieľom rezortu je, aby sa centrá rozrastali aj v regiónoch. Centrá podnikových služieb budú mať kľúčovú úlohu pri zavádzaní a správe inteligentných systémov, ako aj pri následnom vyhodnocovaní dát, konštatoval štátny tajomník.
Slovenská vláda musí vyslať jasný signál a oveľa aktívnejšie prijímať kroky, ktoré zreteľne a dlhodobo podporia víziu udržania a ďalšieho rozvoja sektora centier podnikových služieb, dodal predseda Fóra centier zdieľaných a podnikových služieb v rámci Americkej obchodnej komory v SR Gabriel Galgóci. „Od tejto aktivity závisí rozhodnutie mnohých centrál, či tieto investície na Slovensku zostanú, alebo sa postupne relokujú do iných krajín strednej a východnej Európy,“ uviedol.
Podľa poradensko-konzultačnej spoločnosti Trexima bude do roku 2023 na Slovensku každoročne chýbať viac ako 1000 vysokoškolákov z odborov účtovníctvo a audítorstvo, čo bude pre centrá znamenať veľký deficit. “Preto je nevyhnutné verejne hovoriť o disparitách medzi potrebami trhu práce a výsledkami systému celoživotného vzdelávania. Štruktúra absolventov pripravujúcich sa pre jednotlivé odvetvia je nevyhovujúca a je potrebné ju zmeniť,” mieni manažérka úseku trhu práce a ľudských zdrojov spoločnosti Lucia Dítětová. Dostupnosť vysokokvalifikovanej, flexibilnej a jazykovo nadštandardne vybavenej pracovnej sily je pre centrá jednou z kľúčových motivácií pôsobiť na Slovensku.
Na konferencii sa zúčastnili aj zástupcovia firiem združených vo Fóre centier podnikových služieb.