Podmienky podnikania v cestnej doprave by sa mali zlepšiť

Pridajte názor  Zdroj:

6. 12. 2018 - Národná rada SR schválila novelu zákona o cestnej doprave, ktorá zavádza  opatrenia na obmedzenie nelegálnej činnosti taxislužieb a účinnejšiu kontrolu v tejto oblasti. Zámerom zmien je zároveň podpora využívania digitálnych platforiem v preprave osôb.

Podmienky podnikania v cestnej doprave by sa mali zlepšiť. Národná rada SR schválila novelu zákona o cestnej doprave, ktorá zavádza opatrenia na obmedzenie nelegálnej činnosti taxislužieb a účinnejšiu kontrolu v tejto oblasti. Zámerom zmien je zároveň podpora využívania digitálnych platforiem v preprave osôb, ako sú napríklad Uber, Taxify, Liftago či Hopin. Novela nadobudne účinnosť 1. apríla 2019.

Na základe zákona o cestnej doprave z roku 2012 je na prevádzkovanie taxislužby potrebná koncesia a splnenie viacerých podmienok. Prax podľa Ministerstva dopravy a výstavby SR ukázala, že niektoré podmienky je potrebné revidovať, najmä pri nelegálnom prevádzkovaní taxislužby je veľmi slabý kontrolný mechanizmus. Podmienky sa majú zmeniť a zjednodušiť tak, aby sa čo najviac zamedzilo nelegálnemu spôsobu podnikania v taxislužbe.

Z pôvodných podmienok sa vypúšťa finančná spoľahlivosť a tiež podmienky týkajúce sa odbornej spôsobilosti prevádzkovateľov taxislužby a vodičov vozidiel s najviac deviatimi miestami, vrátane vodiča. Dopravca v taxislužbe bude povinný zabezpečiť, aby cena za prepravu bola vypočítaná na základe informácií z taxametra, ak nebola dohodnutá pred začatím prepravy na objednávku alebo cez digitálnu platformu.

Prepravný poriadok bude musieť byť zverejnený na webe dopravcu, alebo musí byť k dispozícii vo vozidle, resp. v digitálnej platforme. Podrobnosti o výkone taxislužby budú môcť určiť miestne samosprávy. Na prevádzkovanie taxislužby bude naďalej potrebná koncesia, najmenej jedno vlastné alebo prenajaté vozidlo s príslušným osvedčením.

Novou formou podnikania bude prevádzkovanie dispečingu, pričom povolenie na túto činnosť sa má udeľovať na desať rokov. Vozidlá budú musieť byť označené na predných ľavých a pravých dverách obchodným menom prevádzkovateľa taxislužby. Na pravých predných dverách a vo vnútri vozidla bude bude musieť byť označená základná sadzba cestovného, s výnimkou služby cez digitálnu platformu alebo na objednávku. Vodič vozidla taxislužby bude musieť mať príslušný preukaz a poskytovať dopravné služby podľa prepravného poriadku.

Zmeny v zákone si podľa rezortu dopravy v budúcom roku vyžiadajú úpravu Jednotného informačného systému v cestnej doprave zhruba za 250 tis. eur. Príjmy štátu v daňovej oblasti by mali dosiahnuť 631,5 tis. eur v roku 2019 a 965,5 tis. eur v roku 2020 a v ďalších rokoch.

Zrušenie skúšok na získanie odbornej spôsobilosti v taxislužbe by malo znamenať výpadok príjmov vo výške 37 tis. eur, vydanie povolenia na prevádzkovanie dispečingu má priniesť do rozpočtu odhadom 500 eur ročne. Počet držiteľov koncesie a vodičov v taxislužbe by sa mal v budúcom roku podľa odhadov rezortu zvýšiť asi o päťsto.