Ako si kupujú vianočný stromček v najdigitálnejšom štáte Európy

Pridajte názor  
Ako si kupujú vianočný stromček v najdigitálnejšom štáte Európy
Zdroj: QZ
Foto: YT/ABS-CBN News


6. 12. 2018 - Estónsko je podľa niektorých legiend domovom prvého vianočného stromčeka. Je preto logické, že ak sa blížia sviatky, mnohí Estónci sa vyberú do lesa, aby si domov doniesli živý stromček. Nestačí im však k tomu len sekera, či píla, potrebujú aj smartfón.

Estónci, po tom, čo si v lese vyberú svoj stromček, musia mať stiahnutú aplikáciu do telefónu, prostredníctvom ktorej oznámia štátnym lesom o ktorý presne konkrétny to strom ide. Kde sa nachádza a aký je vysoký. Vláda na základe údajov určí cenu. Dohoda je uzavretá, keď občan zaplatí digitálne a stromček si vytne.

V pobaltskej krajine sú krásne lesy, borovicové, brezové a smrekové, ale čo je podstatnejšie, je tvzťah obyvateľstva k lesom a krajine ako takej. Estónsko zároveň patrí aj k digitálne najvzdelanejším národom na svete, pokiaľ ide o vzťah medzi občanmi a vládou. Od volieb, cez uzatváranie zmlúv na zdravotnú starostlivosť až po podnikanie je 99 % vládnych služieb poskytovaných cez on-line portál, na ktorý Estónci pristupujú prostredníctvom svojej identifikačnej karty, ktorá je zabezpečená dvojitou autentifikáciou cez čip a PIN.

Aj keď analogové služby stále existujú, tie digitálne sú vo všeobecnosti lacnejšie a určite efektívnejšie. Aby sa zabezpečilo, že všetci majú potrebný prístup, digitálna a počítačová gramotnosť pre všetkých, od veľmi mladých po veľmi starých, bola jednou z priorít estónskeho vzdelávacieho systému po tom, čo národ získal nezávislosť v roku 1991.Cieľom je poskytnúť občanom "bezproblémový štát", ktorý je charakterizovaný "proaktívnym riadením". Inými slovami, ako to povedal manažér projektu Enterprise Estonia, Indrek Õnnik, venovaného propagácii jedinečnej formy riadenia Estónska, "vláda nepotrebuje oslovovať občanov, ale občania musia mať možnosť, ako sa na vládu obrátiť." Ak vám okamžite napadne myšlienka sledovania, že sa vláda digitálne zapája do každého aspektu vášho života, niečo v duchu Big Brother, potom ste na omyle. Dgitálna kultúra Estónska je postavená na opačnom predpoklade. Zásada estónskeho systému spočíva v tom, že jednotlivec vlastní všetky informácie o ňom zaznamenané. Vždy, keď sa lekár, policajt, bankár či minister pozrie  do údajov o ktoromkoľvek občanovi, tento pohľad sa zaznamenáva a nahlasuje. Náhľad do citlivých údajoch inej osoby bez akéhokoľvek dôvodu je trestným činom. "V Estónsku nemáme veľkého brata, máme malého brata," hovoria žartom miestni. "Môžete mu povedať, čo má robiť, a možno ho aj kritizovať."

V tejto súvislosti výrub vianočného stromčeka dáva úplne iný zmysel. Ide o slávnostný akt, do ktorého má prirodzene čo povedať aj vláda. "Žijeme v lese, pre nás je prirodzené, že môžeme využívať vládne služby aj v sobotu o štvrtej ráno uprostred lesa prostredníctvom mobilného telefónu. Máme radi les, ale páčia sa nám aj technológie," dodáva Indrek Õnnik.