Objem úverov na bývanie ku koncu októbra presiahol 26,7 mld. eur

Pridajte názor  Zdroj:

3. 12. 2018 - Stav úverov na bývanie sa v medziročnom porovnaní zvýšil, rástli aj úvery stavebného sporenia.

Objem úverov na bývanie na Slovensku ku koncu októbra stúpol v medziročnom porovnaní o 10 %. Ako vyplýva z údajov Národnej banky Slovenska, ku koncu desiateho mesiaca tak dosiahol 26,723 mld. eur. Z toho objem úverov stavebného sporenia bol na úrovni 2,382 mld. eur. V medziročnom porovnaní sa zvýšil o 3,5 %.

Vo financovaní bývania na Slovensku dominuje Slovenská sporiteľňa, ktorej podiel na celkovom objeme poskytnutých úverov dosiahol 27,67 %. Nasleduje VÚB banka s podielom 20,26 % a Tatra banka so 14,36 %. ČSOB mala podiel 12,36 %. Pri úveroch zo stavebného sporenia dominuje Prvá stavebná sporiteľňa s podielom 82,65 %. Wüstenrot stavebná sporiteľňa mala podiel 12,73 % a ČSOB stavebná sporiteľňa 4,62 %.

Úvery na bývanie poskytuje 17 bánk. Hypotekárne banky v minulosti postupne rozširovali možnosti financovania bývania aj o spotrebné úvery zabezpečené nehnuteľnosťou a iné úvery na bývanie. Tieto úvery na bývanie v niektorých prípadoch nahrádzajú klasické hypotéky, pričom klasické hypotekárne úvery niektoré banky poskytujú už len minimálne. V rámci stavebného sporenia pôsobia na trhu tri stavebné sporiteľne.