Prievidza chce odkúpiť aj piaty nájomný bytový dom na Gazdovskej ulici

Diskusia 3  Zdroj:

1. 12. 2018 - Prievidza 1. decembra (TASR)- Mesto Prievidza plánuje odkúpiť piaty bytový dom s nájomnými bytmi na Gazdovskej ulici na sídlisku Necpaly.

Prievidza 1. decembra (TASR)- Mesto Prievidza plánuje odkúpiť piaty bytový dom s nájomnými bytmi na Gazdovskej ulici na sídlisku Necpaly. Financie na tento účel chce zabezpečiť z dotácie Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR, ako i podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB).

"My samozrejme máme veľa žiadostí od ľudí o tento typ bývania a chceme tento dopyt postupne napĺňať. Rozširujeme tým byty a vôbec bývanie prednostne pre mladé rodiny," povedal hovorca mesta Michal Ďureje.

Nie je podľa neho isté, že mesto bytový dom kúpi, keďže najskôr musí byť úspešné v získaní dotácií. "Prvá zložka dotácie je zo Štátneho fondu rozvoja bývania, druhá z ministerstva dopravy a výstavby. Doposiaľ sme boli úspešní v získavaní dotácií, takže predpokladáme, že by táto vlna úspechu mohla vydržať aj na piaty bytový dom," skonštatoval.

Dom má dve identické časti, v každej je 12 bytových jednotiek. Jeho výstavbu zabezpečuje na vlastné náklady TO-MY-STAV, s.r.o. so sídlom v Kanianke. Dom má spoločnosť vybudovať do konca tohto roka, a to vrátane vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Nový bytový dom je situovaný v blízkosti jestvujúcich zvyšných štyroch a je s nimi identický.

Investičný zámer, ako i ďalšie náležitosti, ktoré s ním súvisia, odobrili na svojom rokovaní tento týždeň prievidzskí mestskí poslanci. Celková cena bytového domu podľa kúpnej zmluvy je 1.115.901 eur. Podpora zo ŠFRB predstavuje 60%, čo je 669.540 eur a dotácia z MDV SR 40%, čo je 446.360 eur. Vlastné zdroje mesta majú predstavovať sumu vo výške jedného eura. Celková cena technickej vybavenosti je 157.807,92 eura, z toho dotácia z MDV SR je vo výške 50.470 eur a vlastné zdroje mesta sú vo výške 107.337,92 eura.

"Do budúcna počítame s ďalším rozširovaním tohto druhu bytových jednotiek pre mladé rodiny. Uvidíme, či v tejto lokalite, prípadne v inej. Ale tento typ bývania, nakoľko je oň záujem verejnosti, chceme postupne rozširovať aj v ďalšom období," dodal Ďureje.