Dopyt po úveroch zostal aj v októbri silný

Pridajte názor  Zdroj:

30. 11. 2018 - Prejavil sa zvýšený záujem firiem z odvetvia priemyslu o bankové úvery.

Úvery súkromnému sektoru vzrástli v októbri medzimesačne o 0,9 %. Ako ďalej informovala Národná banka Slovenska (NBS), medziročná dynamika vzrástla na 10,6 %. Naďalej nepatrne klesá v súlade s predpokladmi dynamika úverov domácnostiam. Úvery podnikom mierne predstihli očakávania z predikcie.

Dynamika úverov nefinančným spoločnostiam sa zrýchlila na 1 %. Prispel k tomu podľa centrálnej banky výrazný nárast dopytu po úveroch v priemysle. Predpokladá sa, že časť úverov len pokryla bežné prevádzkové potreby v dôsledku výpadku produkcie a tržieb v automobilovom reťazci. Avšak vzhľadom na nárast dlhodobých úverov sa dá usudzovať, že časť podnikov v priemysle zvyšovala investičnú činnosť. Naopak, spomaľuje sa záujem o úvery zo strany firiem v oblasti realít a čiastočne aj v stavebníctve.

Úvery domácnostiam rástli v októbri podobným tempom ako v predchádzajúcom období, teda o 0,8 %. Medziročne to však predstavuje nepatrné spomalenie. Výraznejšiemu spomaleniu zabraňujú podľa Národnej banky Slovenska naďalej klesajúce klientské úrokové sadzby, ktoré dosahujú historické minimá. Okrem dopytu po úveroch na nehnuteľnosti vzrástol v októbri záujem domácností o úvery na spotrebu. Ten môže podľa centrálnej banky pochádzať z potreby domácností o dofinancovanie hypotekárnych úverov.

Vklady súkromného sektora vzrástli v októbri medzimesačne o 0,2 %. Medziročný rast vkladov súkromného sektora sa spomalil o 0,5 percentuálneho bodu na 5,6 %. Tlmiaco pôsobil najmä pokles vkladov ostatných finančných sprostredkovateľov. Spomalil sa však aj rast vkladov domácností, čo pravdepodobne pri dynamickom raste miezd podľa centrálnej banky podporuje predpoklad o zrýchlení súkromnej spotreby koncom roka. Vklady nefinančných spoločností po stagnácii v septembri výraznejšie vzrástli, čo súviselo jednak s aktuálne silným úverovým čerpaním, ako aj lepšími ukazovateľmi ekonomickej aktivity.