Nobelovec Krugman: Príliš rýchlo zabúdame, ďalší ekonomický šok nezvládneme

Diskusia 11  
Nobelovec Krugman: Príliš rýchlo zabúdame, ďalší ekonomický šok nezvládneme
Zdroj: businessinsider
Foto:SITA/AP;getty images


29. 11. 2018 - V rozhovore pre Business Insider Krugman opísal to, čo sme predostatnou krízou prehliadali. A vysvetlil, ako by sa tieto faktory mohli opäť ukázať a dohnať nás do ďalšej krízy.

Politická sféra trpí skutočnou amnéziou, ​​ktorá ohrozuje globálnu ekonomiku pred nadchádzajúcou finančnou krízou, tvrdí ekonóm Paul Krugman. A hoci krízu spomína, nevie, čo presne ju spôsobí. Pri pohľade na súčasnú globálnu ekonomiky nevidí nič, čo by vyzeralo natoľko presvedčivo, ako nafukujúca sa realitná bublina, ktorá pomohla razom spustiť Veľkú recesiu zhruba pred desiatimi rokmi.

Čo však Krugman vníma ako červené výstražné svetlo, je zjavná strata pamäte. Zabudli sme, prečo vlastne kríza udrela. Krugman v tomto pohľade poukazuje na rast tieňového bankovníctva, inštitúcií, ktoré síce vyzerajú a fungujú ako banky, ale nepodliehajú takej miere regulácie. Nie je sám, kto upozorňuje na rastúci segment nebankových pôžičiek, aj iní ekonómovia po ostatnej finančnej kríze označili slabo regulovaný trh s repo obchodovaním, čo sú krátkodobé úvery ponúkané inštitucionálnym investorom, ako jeden z hlavných spúšťačov. Repo, repurchase agreement, je úver založený cennými papiermi, ide o dohodu o spätnom odkúpení cenného papiera. Je to predaj cenných papierov so súčasným záväzkom odkúpiť tie isté cenné papiere späť k určitému termínu za vopred dohodnutú cenu. Rozdiel medzi predajnou cenou a cenou pri spätnom odkúpení je daný repo sadzbou. Cena zahŕňa úrok za požičané peňažné prostriedky, je to vlastne cena krátkodobého úveru.

Nobelovec Krugman: Príliš rýchlo zabúdame, ďalší ekonomický šok nezvládneme
 


Repo v prípade Lehman

Pokiaľ banka vlastní cenné papiere, tak môže tieto cenné papiere dočasne založiť druhej banke, za čo získa krátkodobý úver. Keď banka potrebuje hotovosť predá cenné papiere s tým, že ich v určený dátum odkúpi naspäť, za čo zaplatí úrok. K takýmto obchodom dochádza z dôvodu potreby zabezpečenia likvidity. Podľa medzinárodných pravidiel Basel musia mať banky určitý objem kapitálu vzhľadom ku svojim bilanciám, aby mali na krytie prípadných strát. Málo kapitálu znamená veľké riziko pre klientov banky. Pri maximalizácii možného zisku, mali banky v čase boomu kapitál len v minimálnej možnej miere, potrebovali maskovať veľkosť svojej skutočnej bilančnej sumy. Lehman Brothers napožičiaval desiatky miliárd dolárov v týchto transakciách, ale v kvartálnych správach nezverejnil, že má povinnosť tieto dlhy splatiť. Využil peniaze z transakcii na splátky iných záväzkov, zredukoval naraz celkové záväzky a celkové aktíva vykazované vo svojej bilancii a tým pádom skresľoval ukazovatele kapitálovej primeranosti. Následne si požičal potrebné prostriedky na zaplatenie pôžičky aj s úrokmi, spätne odkúpil všetky predané cenné papiere a vrátil stav svojej bilancie takmer do pôvodného stavu.Čo ale ak repo použije nebankový subjekt? Už pred 10. výročím krízy, Rada pre finančnú stabilitu - regulačný strážca krajín G20 uviedla, že miera aktivít tieňového bankovníctva vzrástla o 8 % na 99 biliónov dolárov, čo tvorilo približne 30 % celosvetových finančných aktív, a dostalo sa na najvyššiu úroveň od roku 2002. "Nástroj, ktorým v podstate revitalizujeme systém bankovej regulácie, aby sme pokryli tento širší finančný vesmír, je skutočne silný," povedal Krugman. "To je dôležité, pretože mnohí ľudia sa skutočne snažia obísť obmedzujúce finančné predpisy, ktoré boli zavedené... Je to skutočná amnézia, čo sa deje v politickej sfére."

Nobelovec Krugman: Príliš rýchlo zabúdame, ďalší ekonomický šok nezvládneme

Ďalšia vec, na ktorú Krugman upozorňuje, je, aby si ľudia spomenuli na to, ako reagovali na krízu. Podľa neho šlo o neopodstatnené obavy ohľadom stimulačných opatrení zo strany menových orgánov na oživenie hospodárstva, vrátane neobvyklých nákupov dlhopisov centrálnymi bankami, na potlačenie nákladovosti úverov. "Dúfam, že už nebudeme obviňovať centrálne banky a ďalších hráčov, keď sa pokúsia vyrovnať s ďalšou krízou. Úžasne sme sa snažili zabrániť im robiť to, čo mohli, z úplne neopodstatnených obáv z inflácie," povedal Krugman.

Zatiaľ čo sa obávaná inflácia nedostavila, objavovali sa aj ďalšie obavy, ktoré teraz zhoršujú ekonomickú situáciu pred nadchádzajúcou krízou. "Nie sme pripravení riešiť ďalší šok,úrokové sadzby sú v USA a vo väčšine zvyšných krajín vo svete stále blízko k nule. Fiškálna politika, ktorú sme urobili, bola nesprávne pochopená po kríze v roku 2008 a neexistuje žiadny konkrétny dôvod si myslieť, že to bude lepšie. V skutočnosti je dobrý dôvod si myslieť, že to bude horšie."

Nobelovec Krugman: Príliš rýchlo zabúdame, ďalší ekonomický šok nezvládneme

To nie je všetko. Obchodná vojna medzi USA a Čínou pretrváva, pričom investori dychtivo očakávajú výsledok rozhovorov medzi prezidentom Donaldom Trumpom a čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom na stretnutí G20 tento týždeň. Krugman, ktorý získal Nobelovu cenu za ekonomické vedy za svoju prácu v medzinárodnom obchode, uviedol, že hrozí, že obe krajiny úplne zlikvidujú rámce, na základe ktorých roky úspešne riadili výmeny medzi krajinami. "Ak ti predám, vyhrám a ak si od teba kúpim, stratím" je naozaj nesprávny spôsob, ako sa pozerať na veci," povedal.

Krugman odmietol komentovať, či by mohlo byť príčinou ďalšej krízy narušenie obchodných vzťahov, politika Fedu, deregulácia, alebo iný špecifický katalyzátor. Tvrdí však, že hoci väčšina ľudí, dokonca aj názorovo jemu blízkych, sa ukázali, že nedokážu správne krátkodobo predpovedať budúcnosť, nebráni im to v snahe opäť pochopiť a zmierniť nevyhnutne blížiaci sa ďalší šok. "Tragédiou toho všetkého je skutočnosť, že sme vlastne mali vedomosti a mali sme nástroje na to, aby kríza nebola tak krutá, ako sa neskôr ukázala byť," povedal Krugman.