Niečo sa deje na trhu s ropou: Čo spôsobuje plynulý pokles jej ceny od júna tohto roka

Diskusia 17  
Niečo sa deje na trhu s ropou: Čo spôsobuje plynulý pokles jej ceny od júna tohto roka
Zdroj: HOR
Foto: SITA/AP;getty images;TASR/AP


28. 11. 2018 - Keď obchodníci nevidia na obzore expanziu hospodárstva, cenu ropy to ťahá dole. Možno sa však na celú problematiku musíme začať pozerať inou optikou.

Ekonomiky vyspelých krajín vykazujú takmer všetky rekordne nízku nezamestnanosť, no ekonomický rast v jednotlivých regiónoch sveta je odlišný. Odhad rastu globálnej ekonomiky na 2019 je 3,6 % čo je  v porovnaní s odhadom na 2018 pokles o 0,2 %. Amerika vykazuje náznaky stabilnej expanzie, čo vedie aj jej centrálnu banku k zvyšovaniu základných sadzieb na americký dolár, no ostatné ekonomiky ako Európa a Ázia sú zatiaľ stále v útlme a ich rast nie je od krízových rokov plne naštartovaný. To môže znamenať, že obchodníci s ropou neočakávajú vysokú celosvetovú spotrebu, navyše aj strategické zásoby suroviny v rafinériách a rôznych strategických úložiskách štátov rastú. Dopad rastúcich úrokových sadzieb amerického dolára sa očakáva ako spomaľovač ekonomiky nielen v USA, ale aj v iných regiónoch sveta, čo len znova bude znamenať menej investícií, menej prepravovaných výrobkov a nižší dopyt po palive.

Niečo sa deje na trhu s ropou: Čo spôsobuje plynulý pokles jej ceny od júna tohto roka

Čo ešte iné mohlo tlačiť cenu ropy smerom dole?
Výpadky Venezuelskej, Lýbijskej  a Sýrskej produkcie sa snažil OPEC nahradiť krátkodobým zvýšením ťažených barelov za deň. Sankcie voči Iránu boli výnimkami pre najväčších odberateľov iránskej ropy ako Čínu a Japonsko uvoľnené, čo nechalo na trhu určitý objem ropy z iránskej produkcie. OPEC ako reakciu na klesajúcu cenu suroviny ohlásil znižovanie objemov dennej ťažby a Rusko rovnako hodlá skresať objem dodávok ropy z svojich polí. Takto by sa mala ponuka vyrovnať momentálne očakávanému dopytu a cena zastabilizovať. Uvidíme, čo sa na najbližšom sedení OPEC začiatkom decembra vo Viedni dohodne.

Niečo sa deje na trhu s ropou: Čo spôsobuje plynulý pokles jej ceny od júna tohto roka

Možno si už musíme zložiť staré okuliare a na celú problematiku sa začať pozerať inou optikou.
Čo ak súčasný stav nie je len následkom nízkeho rastu ekonomík a už dnes sme otvorili dvere novej éry? Lepšia schopnosť ukladať elektrickú energiu v batériách mohla už dnes priniesť nižší nápor na špičkovú elektrinu a to sa spätne mohlo odraziť v nižšom dopyte po palive do takýchto zdrojov. Technológia batérií a jej globálne uplatnenie v praxi znamenajú, že v roku 2017 sa do tejto metódy uskladnenia investovalo 1,45 miliardy USD a podľa odhadu spoločnosti Markets & Markets sa v priebehu rokov 2018 – 2023 tento trh dostane až na objem 8,5 miliardy USD. 

Niečo sa deje na trhu s ropou: Čo spôsobuje plynulý pokles jej ceny od júna tohto roka

Rast investícií do batériových polí sa odzrkadlí v technologickom pokroku a Moorov zákon aj tu bude časom prinášať zlacnenie technológie. Technologické inovácie v domácnostiach a mestách môžu tiež mať určitý vplyv – zatepľovanie budov, pasívne domy a úspornejšie spotrebiče na základe LED bezpochyby priniesli nižšiu spotrebu elektriny. V určitých oblastiach energetiky nahrádza ropu skvapalnený zemný plyn LNG a trh s LNG rastie trojnásobným tempom v porovnaní s trhom s ropou. Príkladom môže byť export skvapalneného plynu z USA do Mexika, kde v roku 2010 bolo dodaných 10 miliárd kubických metrov a v roku 2017 to už bol objem 45 miliárd m3.

Niečo sa deje na trhu s ropou: Čo spôsobuje plynulý pokles jej ceny od júna tohto roka

Aj iné spôsoby ťažby ropy, ktoré znížili závislosť USA od dovozu ropy zo zahraničia potlačili cenu smerom dole. Nie je to len ekologicky kontroverzná ťažba z pieskov ale aj nové zlepšené metódy hlboko morského vŕtania a ťažby, ktoré zdá sa znižujú nákladovosť ťažby.

Parížska dohoda o znížení emisií CO2 má celosvetový dopad na snahu redukovať spotrebu uhlíkových palív, čo tiež postupne musí vplývať na ceny ropy. Nádeje sa už vkladali do rôznych alternatív, ktoré sa však časom ukázali buď riskantné (jadrová energia), alebo mali sekundárny dopad na iné odvetvia (biopalivá a odlesňovanie veľkých plôch na pestovanie plodín pre ich výrobu).

Niečo sa deje na trhu s ropou: Čo spôsobuje plynulý pokles jej ceny od júna tohto roka

Dnes vidíme, že predpisy na miešanie rôznych bio zložiek, či naopak recyklovaných ropných produktov z plastov do benzínu, sa využívajú na kompenzáciu chýb v americkej administratíve. Trump hodlá zrušiť zákaz predaja etanolom obohateného paliva v letných mesiacoch, čo by malo uľahčiť situáciu s rastúcimi zásobami kukurice a sóje po spustení colnej vojny s Čínou. To bude mať sekundárne vplyv na cenu pohonných hmôt, ktoré by vďaka lacnejšej bio-zložke mali stáť spotrebiteľa menej peňazí.