Inflácia v eurozóne sa v októbri mierne zrýchlila na 2,2 %

Diskusia 1  Zdroj:

16. 11. 2018 - Inflácia v eurozóne sa v októbri mierne zrýchlila. Index spotrebiteľských cien medziročne stúpol o 2,2 % po zvýšení o 2,1 % v septembri, uviedol európsky štatistický úrad Eurostat a potvrdil svoj prvý odhad.

Inflácia v eurozóne sa v októbri mierne zrýchlila.

Index spotrebiteľských cien medziročne stúpol o 2,2 % po zvýšení o 2,1 % v septembri, uviedol európsky štatistický úrad Eurostat a potvrdil svoj prvý odhad. V októbri 2017 dosiahla medziročná inflácia 1,4 %.

Podobný vývoj zaznamenali aj spotrebiteľské ceny v Európskej únii. Tempo ich rastu sa takisto zrýchlilo na 2,2 % z 2,1 %. V októbri 2017 inflácia predstavovala 1,7 %.

V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v oboch regiónoch v októbri zvýšili o 0,2 %.

Najnižšiu medziročnú infláciu zaznamenali spomedzi krajín EÚ v októbri Dánsko (0,7 %), Portugalsko (0,8 %) a Írsko (1,1 %). Naopak, najprudšie sa spotrebiteľské ceny zvýšili v Estónsku (4,5 %), Rumunsku (4,2 %) a Maďarsku (3,9 %).

Na Slovensku sa medziročná inflácia v októbri spomalila na 2,5 % z 2,7 % v septembri. V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny stúpli o 0,1 %.

Najvýraznejšie k medziročnej inflácii v eurozóne v októbri prispeli energie (+1,02 percentuálneho bodu), za ktorými nasledovali služby (+0,65 percentuálneho bodu), potraviny, alkohol a tabak (+0,42 percentuálneho bodu) a neenergetické priemyselné tovary (+0,11 percentuálneho bodu).