Nárast nerovnosti: Viete koľko vlastnia najbohatší Slováci?

Diskusia 4  
Nárast nerovnosti: Viete koľko vlastnia najbohatší Slováci?
Zdroj: BBC
Foto: getty images


15. 11. 2018 - Narastajúca ekonomická nerovnosť spôsobuje sociálne rozdelenie. Ohrozuje demokraciu a pokrok. Ak sa však bežných ľudí spýtate, aká veľká je táto priepasť, nevedia to správne odhadnúť. Odchýlka voči realite je čiastočne spôsobená emóciami, ale z časti sa mýlime aj preto, že nedokážeme správne diagnostikovať príčinu.

Koncentrácia bohatstva na vrchole pyramídy narástla. V roku 2017, po prvýkrát od kedy sa niečo podobné dokáže spoľahlivo merať na základe údajov národných štatistík, percento najbohatších ľudí na svete vlastnilo viac než zvyšok obyvateľstva. A  keď sa v prieskume Inštitútu sociálneho výskumu Ipsos ľudí pýtali na ich odhad, aký podiel bohatstva má v rukách percento najbohatších v danej krajine, často sa vo svojich odhadoch veľmi mýlili.

Najhoršie odhady mali Briti a Francúzi. Skutočný podiel bohatstva vlastneného najbohatším percentom v obidvoch krajinách je rovnaký, na úrovni 23 %. Briti však odhadovali že najbohatšie percento obyvateľstva vlastí 59 % bohatstva, zatiaľ čo Francúzi si mysleli, že je to 56 %. A naopak, v niektorých krajinách prekvapujúco podcenili túto koncentráciu bohatstva. Priemerný odhad v Rusku bol, že najbohatšie percento obyvateľstva vlastní 53 % bohatstva, čo sa nelíši od odhadov v Spojenom kráľovstve a vo Francúzsku. Ale skutočnosť je oveľa horšia, najbohatšie percento Rusov vlastní až 70 % bohatstva krajiny, trikrát viac ako najbohatší Briti a Francúzi.

Nárast nerovnosti: Viete koľko vlastnia najbohatší Slováci?

Spojené štáty tiež predstavujú jednu z krajín s najväčšou nerovnosťou spomedzi bohatých krajín zahrnutých do štúdie. Najbohatšie percento Američanov vlastní 37 % bohatstva krajiny, ale odhad bol opäť menej optimistický, podobne ako v prípade Francúzska a Veľkej Británie, 57 %.

Prečo sú naše odhady natoľko vzdialené realite?

Z veľkej časti z toho môžeme viniť našu emocionálnu reakciu a nie nedostatok poznatkov. Veď dobre vieme, že nerovnosť je rastúcim problémom, počúvame o tom denne. Od anekdot po skutočné príbehy o chudobe, ktorú zažili mnohí. Či si to už plne uvedomujeme, alebo nie, čiastočne vysielame signál, že je to veľký a znepokojujúci problém. Nerovnosť sa v našich hlavách vyskytuje vo veľkej miere, takže máme tendenciu čísla doslova nafukovať.

Psychológovia na to majú termín, tento fenomén označujú ako "emocionálna neschopnosť akceptovať čísla". Znamená to, že keď požiadate ľudí, aby v rámci nejakej otázky vyjadrili svoje odhady, príčinu a následok si zamieňajú. Inými slovami, neobávame sa len vecí, o ktorých si myslíme, že predstavujú veľké problémy, máme tendenciu prehnane reagovať aj pri otázkach, ktoré nás už znepokojujú.

Emocionálna matematická negramotnosť poukazuje na dôležitý záver: pretože naše nesprávne predpoklady o skutočnosti sú čiastočne emotívne, porážanie mýtov tým, že budeme ľuďom hovoriť, nakoľko sa v týchto veciach mýlia, riešeniu nijak nepomôže. Ľudia nevedia správne diagnostikovať príčinu. Naše nesprávne chápanie ale často nie je o nevedomosti, ale o pohľade na svet podporovanom našimi základnými postojmi a presvedčeniami.

Keď sa vedci pýtali ľudí, čo si myslia, aký majetok by malo mať percento najbohatších, odpovede odhalili, že ľudia väčšinou nepožadujú úplné rovnostárstvo. V priemere sa vyjadrili, že percento najbohatších by malo vlastniť od 14 % bohatstva (Izrael) po 32 % (Čína).

Nárast nerovnosti: Viete koľko vlastnia najbohatší Slováci?

Samozrejme, niektorí ľudia vo všetkých krajinách požaduj úplnú majetkovú rovnosť, v tomto smere vedú Briti, 19 % z nich uviedlo, že najbohatšie percento by malo mať len 1 % bohatstva krajiny, nasledovalo Rusko, kde 18 % opýtaných uviedlo, že percento najbohatších by malo mať len 1 % bohatstva krajiny.

Ale vráťme sa späť k priemerom. Pri porovnaní toho, koľko predpokladáme, že by mali najbohatší vlastniť, s tým, koľko v skutočnosti vlastnia, niečo okamžite vyskočí: ľudia v mnohých krajinách sú dnes celkom spokojní so súčasným stavom nerovnosti v oblasti bohatstva.

Francúzsko je krajina, ktorá má "rovnosť" ako súčasť svojej národnej politiky. Keď sa Francúzov spýtali, koľko by malo najbohatšie percento obyvateľstva vlastniť, odpoveď znela 27 % bohatstva krajiny. Ale v skutočnosti vlastnia len 23 %. Dalo by sa teda povedať, že percento najbohatších by malo mať o niečo viac. Samozrejme, je to úplne nesprávny výklad. Vieme, ako ľudia vnímajú "skutočnosť", Francúzi si v priemere mysleli, že najbohatšie percento v súčasnosti vlastní 56 % bohatstva krajiny. To, čo si v skutočnosti myslia je, že veľmi bohatí by mali mať tak asi polovicu toho, čo v súčasnosti majú.

Aj tento prieskum poukazuje na kľúčový prínos pochopenia mnohých nesprávnych predstáv o financiách a bohatstve. Jedna vec je, čo si ľudia myslia, druhá je skutočná situácia a tretia názor, ako by to malo byť. Alebo naopak, ak nevieme, nakoľko sa mýlime, môže nás to viesť k veľmi nesprávnym záverom o tom, čo by sme mali robiť.