Vládny dlh viac ako 200 % HDP: Krajina starne, centrálna banka pomáha nákupom dlhopisov

Diskusia 4  
Vládny dlh viac ako 200 % HDP: Krajina starne, centrálna banka pomáha nákupom dlhopisov
Zdroj: BI
Foto: SITA/AP


9. 11. 2018 - Japonský vládny dlh je výrazne vyššie ako úroveň zaznamenaná v iných vyspelých ekonomikách. Vláda predpovedá, že jej primárne rozpočtové saldo sa vráti do prebytku v roku 2025, hoci tento dátum už bol v minulosti niekoľkokrát posunutý.

Zatiaľ čo v priebehu posledných piatich rokov rast dlhu japonskej vlády spomalil voči ostatným krajinám, v absolútnom vyjadrení dosahuje v súčasnosti viac ako dvojnásobnú ročná hospodársku produkciu. To je viac ako o 60 percent viac než dlhuje krajina na druhej priečke, Taliansko.

Vládny dlh viac ako 200 % HDP: Krajina starne, centrálna banka pomáha nákupom dlhopisov

"Štátny dlh od začiatku deväťdesiatych rokov veľmi rýchlo rástol, čo bolo z veľkej časti spôsobené zvyšujúcimi sa nákladmi na sociálne zabezpečenie v dôsledku starnúcej populácie krajiny," píšu analytici HSBC.

Aj napriek tomu, že japonský dlh narástol do obrovských rozmerov, ako v menovom, tak aj v hrubom výhľade HDP, doposiaľ sa neprejavil nárast splátok dlhov pre vládu, čo HSBC čiastočne vysvetľuje pokračujúcim zmierňovaním menovej politiky zo strany Bank of Japan, inými slovami neustálym nákupom dlhopisov. "Doteraz bol tlak na vládne financovanie obmedzený vďaka agresívnemu nákupu a riadeniu výnosov Bank of Japan v rámci kvantitatívneho a kvalitatívneho menového zmierňovania (QQE) a kntroly výnosovej krivky (YCC)," uvádza HSBC.

BoJ v súčasnosti nakupuje dostatok japonských štátnych dlhopisov, aby udržala 10-ročné výnosy ukotvené okolo 0 %, čo pomáha znížiť náklady na úvery štátu. Vo fiškálnom roku 2017 predstavoval dlhový servis 24,1 % celkových výdavkov japonskej vlády vrátane 9,4 % na splácanie úrokov. Ak by výnosy štátnych dlhopisov boli vyššie ako v súčasnosti, zvýšenie dlhovej služby by pre vládu spôsobilo značné fiškálne problémy, čo zatiaľ nenastalo. Japonská vláda plánuje v októbri v budúcom roku zvýšiť svoju vnútroštátnu daň z predaja z 8 % na 10 %, pričom predpokladá, že jej primárne rozpočtové saldo sa presunie späť do prebytku v roku 2025. Či už sa tak stane, alebo nie, masívny japonský dlh neustále rastie.