Protimonopolný úrad uložil pokuty dvom stavebným firmám za kartelovú dohodu v obstarávaní

Pridajte názor  Zdroj:

8. 11. 2018 - Pokuty v celkovej výške 307.546 eur za uzavretie kartelovej dohody uložil košickej firme Pinguin a bratislavskému Horadstavu Protimonopolný úrad (PMÚ) SR.

Pokuty v celkovej výške 307.546 eur za uzavretie kartelovej dohody uložil košickej firme Pinguin a bratislavskému Horadstavu Protimonopolný úrad (PMÚ) SR. Médiá o tom vo štvrtok informoval úrad.
Predmetom dohody bola koordinácia postupu podnikateľov v oblasti realizácie stavebných prác a dodávok zariadení pri podávaní ponúk pri verejnom obstarávaní stavby rehabilitačného domu s ubytovaním pre dôchodcov v Drienoveckých kúpeľoch.
Verejným obstarávateľom bola nezisková organizácia Patria, ktorá obstarávanie vyhlásila v decembri 2010. Tento projekt bol financovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.
Podľa podkladov a informácií, ktoré má PMÚ SR, v roku 2010 sa podnikatelia dohodli na postupe pri podávaní súťažných ponúk v tomto obstarávaní. Úrad to vyhodnotil ako dohodu, ktorá obmedzuje súťaž v priamom alebo nepriamom určení tovaru, v rozdelení trhu a v koluzívnom správaní v procese obstarávania.
Kolúzia vo verejnom obstarávaní, respektíve vo verejnej obchodnej súťaži, patrí medzi najzávažnejšie porušenia súťažných pravidiel, konštatuje PMÚ SR.
Rozhodnutie vydal úrad 5. októbra tohto roka a právoplatnosť nadobudlo 5. novembra.