Rast priemernej ceny bytov aj domov bol v 3. štvrťroku minimálny

Diskusia 1  Zdroj:

2. 11. 2018 - Rast priemernej ceny bytov aj domov bol na Slovensku v 3. štvrťroku 2018 v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom minimálny, o 7, respektíve o 8 eur za štvorcový meter (m2).

Rast priemernej ceny bytov aj domov bol na Slovensku v 3. štvrťroku 2018 v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom minimálny, o 7, respektíve o 8 eur za štvorcový meter (m2). Uvádzajú to analytici úseku pre menu, štatistiku a výskumu v komentári, ktorý na svojej stránke uverejnila Národná banka Slovenska.

Medziročný rast priemernej ceny bývania spomalil oproti predchádzajúcemu štvrťroku na 4 % najmä vplyvom poklesu priemerných cien bytov v Bratislave. "Môže to byť ovplyvnené aj dostupnosťou úverových zdrojov na obstarávanie relatívne drahých bytov v hlavnom meste," priblížili analytici.

Priemerná cena bývania medzikvartálne stúpla o 0,1 % (na 1433 eur/m2), čo sa prejavilo sa spomalení medziročného rastu zo 4,5 % na 4,0 %. Tento medziročný výsledok súvisí so spomaleným medziročným rastom cien bytov (z 8,2 % na 7,6 %) aj pri rýchlejšom medziročnom raste priemernej ceny domov (z 2,2 % na 3,8 %). "V 3. štvrťroku stúpla priemerná cena bytov o 7 eur/m2 na 1727 eur/m2 .Priemerná cena rodinných domov sa zvýšila o 8 eur/m2 na 1165/m2," konštatovali.

Vývoj priemernej ceny bývania v krajoch v 3. kvartáli bol podľa nich diferencovaný. V Bratislavskom kraji klesla priemerná cena bývania v porovnaní s 2. kvartálom o 31 eur/m2, v Banskobystrickom kraji o 18 eur/m2. V absolútnom vyjadrení sa priemerná cena bývania zvýšila najviac v Trnavskom kraji o 53 eur/m2 a najmenej v Prešovskom kraji o 3 eur/m2.

V súvislosti s novou výstavbou analytici uvádzajú, že celoslovenský ročný priemer 4 začaté byty na 1000 obyvateľov a 3 dokončené byty na 1000 obyvateľov sa javí ako nízky a prispieva k zvyšovaniu cien bývania v niektorých regiónoch.