Podielové fondy minulý týždeň s čistými predajmi za 19 mil. eur

Diskusia 1  Zdroj:

24. 10. 2018 - Najvyššie kladné čisté predaje dosiahli zmiešané fondy.

Podielové fondy zaznamenali aj v uplynulom týždni kladné čisté predaje. Ako informovala Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS), išlo o kladné čisté predaje v hodnote 19 mil. eur. Týždeň predtým to bolo plusových 6,7 mil. eur. Celkové predaje podielov otvorených podielových fondov dosiahli minulý týždeň 49,3 mil. eur, kým spätný nákup predstavoval 30,3 mil. eur.

Väčšina kategórií fondov bola v pluse. Najvyššie kladné čisté predaje dosiahli zmiešané fondy pri sume 15,2 mil. eur. Druhý najvyšší objem mali s odstupom akciové fondy so sumou 5 mil. eur. Naopak, najvyššie záporné čisté predaje vykázali dlhopisové fondy za 3,4 mil. eur.

Z jednotlivých správcovských spoločností najvyššie kladné čisté predaje dosiahla firma Asset Management Slovenskej sporiteľne na úrovni 5 mil. eur. Nasledovali fondy Tatra Asset Management so sumou 3,9 mil. eur. Fondy VÚB Asset Management vykázali záporné čisté predaje za 419,7 tis. eur.

Podrobné údaje o podielových fondoch v 42. týždni nájdete na:

http://dl.sita.sk/uploads/documents/TyzdenneUdaje_2018_10_19.xlsx