Laznícky zákon neprešiel do druhého čítania

Diskusia 4  Zdroj:

23. 10. 2018 - Zákonom sa mal vytvoriť priestor na požiadanie o poskytnutie finančnej podpory vo forme dotácie pre obyvateľa lazov.

Poslanci NR SR v utorok neposunuli do druhého čítania laznícky zákon z dielne poslancov za OĽaNO. Predmetom tohto neschváleného zákona bolo v prvom rade definovanie základných pojmov, akým sú rozptýlené osídlenie (lazy), laznícka obec, obyvateľ lazov, laznícka pôda a laznícke obydlie. Následne sa mal zákonom vytvoriť priestor na požiadanie o poskytnutie finančnej podpory vo forme dotácie pre obyvateľa lazov prostredníctvom lazníckej obce alebo pre samotnú laznícku obec z rozpočtovej kapitoly príslušného ministerstva.

Laznícky zákon mal poskytovať základný rámec poskytovania dotácií, avšak konkrétne pravidlá a postup mali stanovovať všeobecne záväzné nariadenia obcí v rámci výkonu ich samostatnej pôsobnosti. V mnohých krajinách Európskej únie sú totiž obyvatelia odľahlých oblastí podľa predkladateľov z OĽaNO finančne zvýhodňovaní, napr. existenciou možnosti získania štátnych dotácií (Fínsko, Rakúsko, Rumunsko).

Dotácie mali byť podľa neschváleného lazníckeho zákona poskytované za účelom osobitnej podpory obyvateľa lazov, rekonštrukcie lazníckeho obydlia s cieľom zachovania tradičného charakteru architektúry a historických štruktúr krajiny a podpory hospodárenia na lazoch. Samostatná časť zákona bola venovaná poskytovaniu dotácií lazníckej obci, a to na miestne komunikácie a účelové komunikácie, ktoré sú vo vlastníctve lazníckej obce a táto ich aj spravuje, a na osobitnú pravidelnú dopravu vo forme školských autobusov.