Online prístup k individuálnemu účtu v Sociálnej poisťovni má vyše 60 tisíc poistencov

Diskusia 1  Zdroj:

21. 10. 2018 - Títo poistenci si môžu cez svoj Individuálny účet poistenca elektronickou formou zistiť výšku odvodov na sociálne poistenie za roky 2004 až 2017.

Bezplatný online prístup k Individuálnemu účtu poistenca má prostredníctvom tzv. GRID karty v súčasnosti 60 653 poistencov Sociálnej poisťovne. Títo poistenci si môžu cez svoj Individuálny účet poistenca elektronickou formou zistiť výšku odvodov na sociálne poistenie za roky 2004 až 2017. Údaje sa aktualizujú raz ročne, najneskôr do 30. apríla kalendárneho roka za predchádzajúci rok. Informoval o tom hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Podobne si takéto informácie môžu zistiť aj samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), resp. ich účtovníčky, pre ktorých Sociálna poisťovňa už od roku 2014 ponúka možnosť zriadenia bezplatného prístupu k službe Saldokonto. Môžu si tak overiť priebežne počas celého roka, bez osobnej návštevy pobočky to, či a v akej výške odvádzajú poistné na sociálne poistenie, resp. v akej výške naň majú preplatok či nedoplatok. K službe Saldokonto má aktuálne prístup 9 850 živnostníkov a ostatných SZČO.

Na to, aby poistenec získal prístupové práva k Individuálnemu účtu poistenca či k Saldokontu, stačí osobne navštíviť ktorúkoľvek pobočku Sociálnej poisťovne a požiadať o podpísanie dohody o elektronickej komunikácii a o pridelenie GRID karty, ktorá slúži na autentifikáciu a autorizáciu prístupu do elektronických služieb Sociálnej poisťovne. Pri podpisovaní dohody a preberaní GRID karty je potrebné preukázať sa platným preukazom totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas). Ak už majú živnostníci alebo ostatné SZČO svoju GRID kartu na prístup do inej elektronickej služby Sociálnej poisťovne, napr. k Individuálnemu účtu poistenca, GRID karta im zostáva rovnaká.