Opäť nebezpečné pôžičky: Situácia ako pred ostatnou krízou, ale banky už nehrajú rolu

Diskusia 3  
Opäť nebezpečné pôžičky: Situácia ako pred ostatnou krízou, ale banky už nehrajú rolu
Zdroj: businessinsider
Foto:SITA/AP


22. 10. 2018 - Centrálne banky pákové úvery a súvisiace produkty prirovnávajú k toxickými dlhovým nástrojom, ktoré spustili globálnu finančnú krízu. Ide o nebankové úvery zo súkromného sektora, bez regulácie, bez dodržiavania štandardov.

BoE, Austrálska centrálna banka a Banka pre medzinárodné zúčtovanie zaznamenali rastúce využívanie pôžičiek zo strany nebakových subjektov. Veritelia čoraz častejšie poskytujú pôžičky s voľnými podmienkami. Kým tieto predstavovali zlomok emisie pred desiatimi rokmi, teraz im patrí viac ako 80 % trhu a dosahujú jeden bilión dolárov.

Austrálska centrálna banka uviedla, že tento trend prináša "dodatočné riziká", zatiaľ čo BoE plánuje zahrnúť pôžičky s pákovým efektom do svojich záťažových testov finančnej stability, ktoré modelujú schopnosť finančného systému a ekonomiky odolávať veľkým šokom.

Veľkých investorov rovnako znepokojujú pôžičkové produkty súvisiace so slabými úverovými štandardmi. Anton Pil, šéf investičnej skupiny J.P. Morgan Asset Management spravujúcej 100 miliárd amerických dolárov, analyzoval, že súkromné ​​úverové trhy v posledných rokoch riadne narástli. Prirovnal ich k tieňovému bankovému trhu a vyslovil sa v zmysle, že ak sa máme niečoho báť, je to práve toto.

Špekulatívne pôžičky sú zvyčajne vydávané nebankovými poskytovateľmi úverov spoločnostiam, ktoré sú rizikovými dlžníkmi. Alebo sú už vysoko zadlžené. Austrálska centrálna banka zaznamenala mimoriadne silný dopyt po takýchto úveroch od špeciálnych účelových inštitúcií, ktoré ich prebalili do kolateralizovaných úverových záväzkov a ďalej predávali investorom, čím sa expozícia ďalej rozširuje a narúša sa celý trh. Tempo rastu špekulatívnych pôžičiek je podnecované investormi so zvýšeným apetítom k riziku. V zápisnici z októbrového zasadnutia Výboru pre finančnú politiku, BoE uviedla, že "trh nebankových pôžičiek sa na celosvetovej úrovni vyrovná hypotekárnemu trhu v USA z roku 2006 a rýchlo rastie", pričom upozorňuje, že aj pri nesplatiteľných hypotékach boli slabé štandardy upisovania.

Anglická centrálna banka ďalej konštatovala, že využívanie nebankových pôžičiek rastie nielen v USA, je tiež trendom v Spojenom kráľovstve a Európe. Hrubá emisia pôžičiek zo strany nefinančných spoločností v Spojenom kráľovstve dosiahla v roku 2017 rekordnú úroveň 38 miliárd libier a ďalších 30 miliárd libier už bolo požičaných v roku 2018. Poznamenala tiež, že "uvoľnené úverové podmienky na britskom trhu špekulatívnych pôžičiek spôsobil pokles štandardných úverov vo Veľkej Británii z približne 100 % v roku 2010 na približne 20 % v súčasnosti".

Opäť nebezpečné pôžičky: Situácia ako pred ostatnou krízou, ale banky už nehrajú rolu

Dlh nefinančných spoločností v porovnaní s HDP sa v posledných rokoch vo vyspelých ekonomikách, ako sú Spojené štáty a Kanada, silne zvyšuje. Firmy s vyšším dlhom sú zraniteľnejšie voči negatívnym šokom. Čím viac svojho zisku menia na dlhové obligácie, tým menej dokážu odolávať prípadným nepriaznivým šokom.

Trh so súkromnými úvermi je vo veľkej miere neregulovaný v porovnaní s bežnými úvermi z bánk. Ale keďže investorská chuť k riziku v posledných rokoch rastie, rovnako rastie aj poskytovanie súkromných úverov, ktoré ale ponúkajú veriteľom oveľa obmedzenejšiu ochranu v prípade zlyhania. Niekedy takmer žiadnu. Zatiaľ čo konvenčný úver na základe zmluvy obmedzuje to, čo môže dlžník s aktívami v prípade zlyhania urobiť, menej prísne úverové štandardy, na ktoré odkazujú centrálne banky, zahŕňajú obmedzené dohody typu "covenant-lite". Podľa JP Morgan tvorili cov-lite v roku 2007 asi štvrtinu trhu. Dnes je to takmer 80 %. "Keď nemáte žiadne zmluvy, môže sa predať majetok spoločnosti a vy ako držiteľ dlhu zostanete s dlhým nosom," povedal Pil s tým, že trh pozostáva zo "súkromných subjektov, ktoré si kupujú a predávajú súkromné, priame úvery a dlhy navzájom." Bez akejkoľvek regulácie je to vlastne tieňový bankový trh.

Opäť nebezpečné pôžičky: Situácia ako pred ostatnou krízou, ale banky už nehrajú rolu

Obavy centrálnych bánk sa objavujú len pár týždňov po tom, ako BIS, Banka pre medzinárodné zúčtovanie, známa aj ako centrálna banka centrálnych bánk, minulý mesiac zverejnila výskum špekulatívnych pôžičiek.

BIS uviedla, že základné sadzby pri týchto produktoch začali v Spojených štátoch klesať, aj keď len mierne, ale dodala, že pravidelné sprísňovanie menovej politiky zo strany Federálneho rezervného systému môže vyvolať ďalší tlak na systém, pretože úrokové sadzby na špekulatívne pôžičky korelujú s referenčnými sadzbami štátnej pokladnice. "Miera zlacnenie inštitucionálnych špekulatívnych úverov v USA vzrástla z približne z 2 % v polovici roku 2017 na 2,5 % v júni 2018," uviedla BIS. "Pokračovanie v normalizácii menovej politiky by znamenalo, že pohyblivá úroková miera špekulatívnych pôžičiek by mohla spôsobiť problémy zhoršením krytia dlhu. Ide o  pomer čistých prevádzkových výnosov k nákladom na dlhové služby. Napriek zdravej ziskovosti firiem, za posledných niekoľko rokov začali účastníci trhu hlásiť slabšie krytie tohto dlhu."